Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

65 % nakažených virem HIV pochází ze subsaharské Afriky

1. prosince jsme si připomněli Světový den AIDS. HIV/AIDS je bohužel stále na vzestupu. Celosvětově je nakaženo 40 milionu lidí, 65 % z toho v subsaharské Africe. V naší nemocnici se věnujeme léčbě (podáváme antiretrovirotika) i osvětě. Zvláštní pozornost věnujeme těhotným ženám, které jsou HIV pozitivní. Kvalitní léčba totiž pomůže k tomu, aby novorozené dítě nebylo infikované.

Tým pracovníků sehraný nejen na operačním sále, ale i na fotbalovém hřišti

Tým pracovníků sehraný nejen na operačním sále, ale i na fotbalovém hřišti

Lékařský ředitel Dr. Mustafa má kromě svých pracovních povinností v nemocnici ještě jednu funkci. Je kapitánem fotbalového týmu. „Fotbal je jedna z týmových aktivit, která pomáhá tmelit pracovní kolektiv,“ říká ředitel nemocnice Lukáš Laube. „Minulý týden si náš fotbalový tým koupil dresy, na které si sám vybral peníze. Chceme se s vámi podělit o fotografie.“

Profesionálnější díky nové databázi pacientů

Medicaudit, místní nezisková organizace, darovala naší nemocnici čtyři počítače a vytvořila databázi pacientů, která bude monitorovat finanční systém a systém oběhu léků. Náš systém se tak zefektivní a zároveň zjednoduší a zpřesní. Děkujeme za podporu!

Rozhovor s ředitelem České nemocnice v Ugandě Lukášem  Laubem

Rozhovor s ředitelem České nemocnice v Ugandě Lukášem  Laubem

Dva roky stojí v čele nemocnice sv. Karla Lwangy v ugandském Buikwe. Zkušenost, kterou za tu dobu Mgr. Lukáš Laube nabyl, má v České republice málokdo. O část svých zážitků z šéfování nemocnice v Africe se nedávno podělil se čtenáři Katolického týdeníku.

Rotary Klub Australie podpořil naši nemocnici

Rotary Klub Australie podpořil naši nemocnici

Rotary Klub z Austrálie vyhodnotil Českou nemocnici sv. Karla Lwangy jako jednu z nejlepších v Ugandě a rozhodl se dát jí největší podíl z vybavení, jež každoročně tato organizace poskytuje. Získali jsme 5 monitorů vitálních funkcí, 2 kyslíkové koncentrátory a 2 pulsometry. Vybavení převzal od ředitelky ugandského Rotary klubu Rosette Nbbumba pracovník naší nemocnice Archiles Kaggwa.

Biskup diecéze Lugazi poděkoval Charitě za podporu České nemocnice v Ugandě

Biskup diecéze Lugazi poděkoval Charitě za podporu České nemocnice v Ugandě

"Charita Praha má velké zásluhy na zlepšení životních podmínek ugandských dětí a všech obyvatel naší diecéze," uvádí biskup Matthias Ssekamanya z ugandské diecéze Lugazi v dopise řediteli Arcidiecézní charity Praha Jaroslavu Němcovi. Čtěte celý dopis. 

Charita rozšířila porodnici České nemocnice v Ugandě

Charita rozšířila porodnici České nemocnice v Ugandě

Po nedávné přístavbě dětského lůžkového oddělení se rozšíření dočkala také porodnice. Česká nemocnice sv. Karla Lwangy se od počátku svého založení v roce 2007 zaměřuje především na péči o matku a dítě. Nové porodnické oddělení má nyní k dispozici 25 lůžek, tedy o 9 lůžek více než doposud. Bude tak schopné nabídnout pomoc většímu počtu pacientek.

Ministr Kohout v Ugandě ocenil rozvojovou práci Arcidiecézní charity

Ministr zahraničních věcí Jan Kohout směřoval svou pracovní cestu v polovině října do zemí subsaharské Afriky. Při této příležitosti navštívil také Ugandu, kde se setkal s představiteli ugandské vlády a poté se zástupcem Arcidiecézní charity Praha. Pražská Charita v Ugandě realizuje rozsáhlé vzdělávací, zdravotní a komunitní rozvojové programy.

Česká nemocnice sv. Karla Lwangy rozšířena o služební ubytovnu

Česká nemocnice sv. Karla Lwangy rozšířena o služební ubytovnu

Během října bude v komplexu České nemocnice sv. Karla Lwangy v Ugandě dokončena přístavba ubytovny. Bude sloužit pracovníkům, kteří musí být v nemocnici vždy přítomni pro případ naléhavé nouze.

Pracovníci České nemocnice sv. Karla Lwangy šíří v Ugandě osvětu

Místní pracovníci České nemocnice sv. Karla Lwangy se zúčastnili živého vysílání rádia Sapiencia, jehož prostřednictvím široké veřejnosti představili zásady zubní hygieny a zvládání chronických onemocnění.