Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Biskup z Lugazi: Nemocnice je nepostradatelná

Biskup z Lugazi: Nemocnice je nepostradatelná

O České nemocnici v Ugandě hovoří v rozhovoru biskup Christopher Kakooza z Lugazi. V jeho diecézi nemocnice již deset let zachraňuje životy a zdraví místních lidí. Jaké je jeho blahopřání k desátému výročí nemocnice? 

Biskup Christopher KakoozaV biskupském úřadu stojíte dva roky. Měl jste už možnost blíže poznat Českou nemocnici v Ugandě? Jaký na Vás udělala dojem?

Celý první rok svého působení v Lugazi jsem věnoval tomu, abych diecézi lépe poznal. Setkával jsem se s lidmi různého postavení od úředníků a politiků až po sociálně slabé vrstvy a lidi žijící v extrémně chudých podmínkách. Velice podstatnou část roku jsem tedy strávil na cestách, navštěvoval různé instituce, organizace, školy a také samozřejmě Českou nemocnici v Buikwe. Udělala na mě veliký dojem. Díky svému umístění v srdci kraje Buikwe má velmi dobrou spádovost, slouží velkému počtu obyvatel naší diecéze. Její vybavení a celková úroveň je díky českým dárcům velmi dobrá.

Jaké má Česká nemocnice v Buikwe místo v poskytování zdravotní péče ve Vaší diecézi?

Nemocnice je pro nás nepostradatelná. Řeší i komplikovanější případy, na které odborně nestačí jiná zdravotní střediska. Jednak proto, že jejich vybavenost není taková jako v Buikwe a jednak zde není ani dostatek lékařů. Často se stává, že pacienti přijdou do zdravotního střediska, čekají dlouhé hodiny, aby zjistili, že léky, které potřebují, v nemocnici nejsou momentálně k dispozici, nebo péče, kterou potřebují, se zde neposkytuje. V Buikwe je situace jiná.

V Ugandě se za léčbu platí. Jak je to v České nemocnici v Buikwe?

Každé ošetření v ugandské nemocnici si pacient musí zaplatit. V Ugandě totiž není všeobecné zdravotní pojištění. Díky podpoře z Česka si naproti tomu může Česká nemocnice dovolit držet poplatky od pacientů velmi nízko. Péči si tak mohou dovolit i chudí lidé. Nedávno se v České nemocnici například narodila císařským řezem čtyřčata! Matce byla poskytnuta péče zdarma stejně jako dalším sociálně slabým pacientům, kteří přicházejí, ale nemají peníze na léčbu.

Jakými nemocemi lidé v Ugandě nejčastěji trpí?

Jsou to nemoci spojené s chudobou a s klimatem. U dětí bohužel podvýživa, chybějící vitamíny, dále je rozšířená malárie, tuberkulóza. Časté jsou také různé úrazy a popáleniny. A bohužel nemůžeme zapomenout na HIV/AIDS.

Jak se Ugandě daří bojovat s virem HIV? Před pár lety patřila mezi africkými zeměmi k premiantům v boji s tímto onemocněním.

Lidé neustále podceňují dopad nákazy. Neuvědomují si závažnost onemocnění. Navíc je v Ugandě podle kmenových tradic stále přítomné mnohoženství. Když je takový muž nakažen, jistě chápete, jak velký dopad to má na jeho nejbližší a jak rychle se virus šíří. Osvěta a programy pro těhotné ženy, jako je prevence přenosu viru z matky na dítě, jsou podle mého názoru klíčové. Jsem rád, že se této oblasti Česká nemocnice věnuje.

Stále je zažitá důvěra v kmenové tradice a šamanství?

Šamanské léčebné praktiky jsou hluboce zakořeněné. Přitom často mají katastrofické důsledky. Nemocnice a odborná medicína musí této konkurenci čelit, pečlivě dbát na svoji reputaci a pověst.

Daří se jí to?

Ano. Proto také pacientů přibývá. Venkovským lidem trvá sice dlouho přijmout jakoukoli změnu. Zejména pokud souvisí se změnou nějakých tradičních hodnot. Upuštění od šamanství je zdlouhavý proces. Dobrá péče o pacienty, dobré jméno nemocnice a finanční dostupnost však tento proces značně urychlily. Když jsem nemocnici navštívil, všiml jsem si například, že na porodnickém oddělení byla spousta dětí a maminek. Jsem rád, že se od tradičních porodů doma pomalu opouští a že ženy jsou ochotny přijít rodit pod dohledem zdravotnického personálu a tím mnohdy zachránit život sobě i narozenému dítěti.

Nemocnice v Buikwe slaví 10 let od svého založení. Jaké je vaše blahopřání?

Mnoho dalších let. Personálu sílu do další práce, protože jejich profese rozhodně nepatří k těm snadným.

Pacientům, aby pokud možno žádné zdravotní služby nepotřebovali a těšili se dobrému zdraví. Musejí-li však pomoc vyhledat, aby se jim dostalo péče na patřičné úrovni.

Na všechna oddělení nemocnice chodí pacienti léčit všechny druhy nemocí a úrazů. Na porodnické oddělení chodí lidé spíš pro radost z nově narozených dětí, proto zvláště tomuto oddělení přeji spoustu zdravých dětí. 

Související články