Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

23. Benefiční koncert se blíží. Podpoří Českou nemocnici v Ugandě

23. Benefiční koncert se blíží. Podpoří Českou nemocnici v Ugandě

Největší benefice Arcidiecézní charity Praha proběhne v pátek 31. října od 19.30 hod. ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. Koncert podpoří Českou nemocnici sv. Karla Lwangy, kterou Arcidiecézní charita Praha provozuje v Ugandě ve prospěch nejchudších obyvatel této země.

Nemocnice je výjimečným projektem české rozvojové pomoci; je největším zdravotnickým zařízením financovaným českými dárci v rozvojovém světě. Od svého založení v roce 2007 poskytla zdravotnickou pomoc více než 200 tisícům pacientů. „Provoz nemocnice by nebyl možný bez podpory českých dárců,“ říká Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha. „Účast na benefičním koncertě je jednou z možností, jak nemocnici podpořit.“

„Koncert bude velkým kulturním zážitkem,“ říká MUDr. Jaroslav Eliáš z Arcidiecézní charity Praha, který se každoročně podílí na výběru programu benefičního koncertu. „Glagolská mše je dokladem obrovského vzepětí tvořivé fantazie a osobnostní energie Leoše Janáčka. V první polovině koncertu zazní díla A. Dvořáka, O. Respighiho a J. Halvorsena v podání špičkových umělců – houslisty a nejmladšího koncertního mistra České fi lharmonie Josefa Špačka – a jeho bratra – vítěze mnoha soutěží – violoncellisty Petra.“

Více informací o 23. Benefičním koncertě a možnost on-line rezervace vstupenek nabízí webová stránka www.praha.charita.cz/akce/beneficni-koncert-2014/.