Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

23. benefiční koncert zaplnil Smetanovu síň Obecního domu

23. benefiční koncert zaplnil Smetanovu síň Obecního domu

Obecní dům v Praze dnes (31. října) hostil 23. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha. Podpoří Českou nemocnici v Ugandě. Plná Smetanova síň vyslechla Janáčkovu Glagolskou mši v podání Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK a Českého filharmonického sboru Brno.

V úvodu koncertu posluchače přivítal P. Stanislaw Gora, prezident Arcidiecézní charity Praha. Biskup Václav Malý sdílel svou zkušenost z návštěvy České nemocnice v Ugandě. Popsal, jak nemocnice pracuje ve prospěch nejchudších obyvatel kraje Buikwe. Petr Polívka, vedoucí mise Arcidiecézní charity Praha v Ugandě pak připomněl i další rozvojové projekty Charity v Ugandě a vzpomněl na období před 17 lety, kdy stál v čele Symfonického orchestru hl. m. Prahy. Kardinál Dominik Duka osobně pozdravil posluchače koncertu a popřál charitnímu dílu hodně úspěchů a Božího požehnání.

Na koncertě zazněla díla Antonína Dvořáka a Ottorina Respighiho. Jako sólisté se představili Josef a Petr Špačkovi, kteří si od publika vysloužili dlouhotrvající potlesk. V závěru první části koncertu pak bratři Špačkové provedli Passacaglii pro housle a violloncello od Johana Halvorsena, která měla u publika nebývalý ohlas.

Vrcholem koncertu byla Janáčkova Glagolská mše v podání Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK  vedeném Janem Kučerou a Českého filharmonického sboru Brno se sbormistrem Petrem Fialou. Dirigent Jan Kučera po koncertě řekl: "Děkuji za pozvání na koncert Arcidiecézní charity a možnost provést krásné Janáčkovo dílo. Byla to pro mně velká čest a fakt, že šlo o akci pro dobrou věc, mě těší dvojnásob."

Benefiční koncert se konal pod záštitou kardinála Dominika Duky a navštívila ho řada významných osobností, mezi nimiž byli apoštolský nuncius v České republice Mons. Giuseppe Leanza, kardinál Miloslav Vlk, biskup Václav Malý, ministryně spravedlnosti Helena Válková, velvyslanci Itálie, Lucemburska, Peru, Mexika, Iráku, Bosny a Hercegoviny, Japonska, Filipín a Suverénního řádu maltézských rytířů, dále poslanci Parlamentu ČR a zástupci státní správy a samosprávy.