Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

27. benefiční koncert s P. Zbigniewem Czendlikem a s ugandskými hosty

27. benefiční koncert s P. Zbigniewem Czendlikem a s ugandskými hosty

V noblesních secesních prostorech Smetanovy síně Obecního domu v Praze 1 se včera odehrál 27. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha ve prospěch České nemocnice v Ugandě. Benefice se zúčastnil  i  ředitel nemocnice pan Jamese Kazungu. 

Benefiční koncert měl vysokou uměleckou úroveň díky špičkovému výkonu hudebníků ze Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK pod vedením Tomáše Braunera i neobvyklému spojení dětského sboru se sólovým sopránem v podání sboru Rolnička Praha a pěvkyně Lucie Silkenové.

K příjemné atmosféře večera přispěl svým úvodním slovem P. Zbigniew Czendlik. Dokázal, svým milým a nestrojeným projevem představit benefiční účel koncertu – podporu České nemocnice v Ugandě, k níž má blízký vztah díky svým dvěma farníkům z Lanškrouna, medikům Honzovi Reslerovi a Ondřeji Kráčmarovi, kteří v nemocnici během léta pracovali. P. Czendlik přítomné inspiroval slovy Jana Twardovského: „Spěchejme milovat lidi, protože rychle odcházejí“. Díky nim došel k poznání, že na konci, až b27. benefiční koncert s P. Zbigniewem Czendlikem a s ugandskými hostyudeme bilancovat naše životy, nebude nás mrzet to špatné, co jsme udělali, pokud jsme byli schopni říct „omlouvám se, odpust“. To, co nás bude mrzet nejvíc je, že jsme mohli milovat a nemilovali jsme, že jsme mohli pomoct a nepomohli jsme, že jsme mohli odpustit a neodpustili. „Ať nám příležitost milovat, pomáhat, odpouštět, nikdy neuteče,“ povzbuzoval moderátor.

Letošní benefiční koncert byl výjimečný přítomností ředitele České nemocnice v Ugandě p. Jamese Kazungu. Ve své řeči posluchačům koncertu poděkoval: „Jménem celé komunity bych vám rád vyjádřil naši vděčnost za duchovní i materiální podporu, kterou nám dáváte. Děkuji, že vaše štědré dary mění životy tolika lidí. Nemocnice má 95 lůžek, provozuje 3 všeobecné a 8 specializovaných ambulancí, a její mobilní ordinace přináší zdravotní péči do odlehlých vesnic. Je mi potěšením vás informovat, že naše nemocnice je jedinou nemocnicí v celém okrese a díky vaší podpoře zachraňuje lidské životy a nabízí zdravotní péči desetitisícům v chudém venkovském kraji Buikwe.“

27. benefiční koncert s P. Zbigniewem Czendlikem a s ugandskými hostyBěhem večera byly slavnostně uděleny Ceny Charity Česká republika 2018 za mimořádný přínos charitnímu dílu. Za pražskou arcidiecézi byl nominován pan Grace Mboizi, rozvojový pracovník a zástupce vedoucí mise Arcidiecézní charity Praha v Ugandě. Grace byl v roce 2003 prvním ze 150 pracovníků, které Arcidiecézní charita Praha zaměstnává ve svých projektech v Ugandě. Zpočátku pracoval jako řidič, poté logistik a účetní. Při zaměstnání vystudoval vysokou školu a nyní vykonává funkci zástupce vedoucí mise v Ugandě a je jedním z klíčových pracovníků. Má přímý kontakt s dětmi podporovanými v programu Adopce na dálku® a se školami, které děti navštěvují. Je členem správních rad ve školách, které Arcidiecézní charita Praha v Ugandě zřizuje. Rovněž se podílel na vzniku České nemocnice v Buikwe.

Ředitel Arcidiecézní charity Praha, Jaroslav Němec po skončení benefice uvedl: „27. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha byl díky podpoře mnoha lidí úspěšný. Rád bych poděkoval těm, bez kterých by se nemohl uskutečnit, zejména Obecnímu domu, Symfonickému orchestru hl. m. Prahy FOK, dirigentu Tomáši Braunerovi, P. Zbigniewu Czendlikovi, Vladimíru Kořenovi, Dětskému pěveckému sboru Rolnička Praha, Lucii Silkenové, Haně Müllerové a všem, kteří jej svou účastí podpořili. Výtěžek předáme České nemocnici v Ugandě, díky které mají lidé ve venkovském kraji Buikwe přístup ke zdravotní péči.“

27. benefiční koncert s P. Zbigniewem Czendlikem a s ugandskými hosty27. benefiční koncert s P. Zbigniewem Czendlikem a s ugandskými hosty