Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

29. benefiční koncert: Smetanova Má vlast v Obecním domě podpoří práci Charity

29. benefiční koncert: Smetanova Má vlast v Obecním domě podpoří práci Charity

Srdečně vás zveme na tradiční benefiční koncert pod záštitou pražského arcibiskupa, kardinála Dominika Duky. Koncert se uskuteční v neděli 31. října 2021 od 19 hodin ve Smetanově síni Obecního domu v Praze 1.

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK pod vedením dirigenta Roberta Kružíka provede Smetanův Cyklus symfonických básní Má vlast. Koncert uvede Vladimír Kořen.

Koncert pořádá Arcidiecézní charita Praha a vstupenky je možné rezervovat online již nyní na adrese www.praha.charita.cz/akce/koncert. 100 % z ceny každé vstupenky podpoří sociální služby Arcidiecézní charity Praha.

Máte-li zájem podpořit účel koncertu, ale nemůžete-li se ho osobně zúčastnit, můžete zaslat váš dar na sbírkový účet Charity číslo 749986/5500, variabilní symbol 102021. Děkujeme!