Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

65 % nakažených virem HIV pochází ze subsaharské Afriky

1. prosince jsme si připomněli Světový den AIDS. HIV/AIDS je bohužel stále na vzestupu. Celosvětově je nakaženo 40 milionu lidí, 65 % z toho v subsaharské Africe. V naší nemocnici se věnujeme léčbě (podáváme antiretrovirotika) i osvětě. Zvláštní pozornost věnujeme těhotným ženám, které jsou HIV pozitivní. Kvalitní léčba totiž pomůže k tomu, aby novorozené dítě nebylo infikované.