Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Naše pomoc v roce 2013 v číslech

Česká nemocnice sv. Karla Lwangy pomohla v roce 2013 více než 25 tisícům pacientů. »»»

Česká nemocnice v Ugandě zachraňuje životy novorozenců HIV pozitivních matek

Česká nemocnice v Ugandě zachraňuje životy novorozenců HIV pozitivních matek

V České nemocnici sv. Karla Lwangy probíhá již třetím rokem pilotní projekt ugandského Ministerstva zdravotnictví zaměřený na prevenci přenosu viru HIV z matky na dítě v těhotenství. Díky výsledkům získaným v České nemocnici již Ministerstvo přijalo celonárodní standard závazný pro všechny ugandské nemocnice. »»»

Přejeme vám požehnané vánoční svátky

Milí přátelé,
přeji vám všem milostiplné požehnané vánoční svátky z ugandské mise. Ať vás malé děťátko v Jeslích naplní pokojem, štěstím a láskou.
To vám ze srdce přeji a zároveň i do nového roku úspěch a otevřené srdce pro potřeby všech, kteří to nejvíc potřebují.
Sestra Laura jménem Arcidiecézní charity Praha a týmu České nemocnice v Ugandě.

Dárci podpořili během dvou týdnů celoroční provoz čtyřech lůžek

Dárci podpořili během dvou týdnů celoroční provoz čtyřech lůžek

Děkujeme všem dárcům, kteří se zapojili do Sponzorství nemocničního lůžka. Od jeho zahájení uplynuly dva týdny a naše nemocnice má již díky tomuto programu zajištěn celoroční chod čtyřech lůžek! Děkujeme! Do pomoci se zapojilo mnoho desítek dárců, většina z nich podpořila týdenní či měsíční provoz konkrétního typu lůžka. Kdyby jejich podpora směřovala jednomu lůžku, byl by jeho provoz zajištěn na období 200 týdnů (50 měsíců).

Pokud můžete, zapojte se i Vy do pomoci. Získejte více informací o Sponzorství nemocničního lůžka.

Nemocnice ve Studiu 6

Nemocnice ve Studiu 6

V dnešním ranním Studiu 6 v České televizi vystoupil Lukáš Laube, ředitel České nemocnice sv. Karla Lwangy v Ugandě. Rozhovor můžete shlédnout v archivu ČT (dole na stránce klikněte na odkaz Češi pomáhají nemocným v Ugandě).

Nemocnice v Ugandě očima novináře Milana Vodičky

Nemocnice v Ugandě očima novináře Milana Vodičky

Novinář Milan Vodička navštívil před nedávnem Českou nemocnici sv. Karla Lwangy v Ugandě, kterou provozuje Arcidiecézní charita Praha. Nepřijel si nemocnici jen prohlédnout, ale pomáhal v ní jako dobrovolník. O svých zkušenostech píše v dnešní Mladé frontě Dnes.

Nový anesteziologický přístroj je připraven i na výpadky elektřiny

Nový anesteziologický přístroj je připraven i na výpadky elektřiny

Arcidiecézní charita Praha zakoupila nový anesteziologický přístroj pro Českou nemocnici v Ugandě. Nahradila tak staré zařízení, jež bylo používáno 25 let v České republice a Ugandě a jehož užívání bylo kvůli stálým opravám nákladné. Nový přístroj Glostavent byl zakoupen v Ugandě a perfektně splňuje podmínky pro práci anesteziologa v rurálním africkém prostředí. Mezi jeho výhody patří jednoduchost, systém monitorování a vlastní baterie (vhodné pro výpadek elektřiny, jež jsou v Buikwe běžné).

Sponzorství nemocničního lůžka zahájeno

Sponzorství nemocničního lůžka zahájeno

Arcidiecézní charita Praha zahajuje oficiálně nový dárcovský program Sponzorství nemocničního lůžka. Dárci budou moci adresně podpořit Českou nemocnici sv. Karla Lwangy v Ugandě, kterou pražská Charita založila v roce 2007 a která od té doby ošetřila téměř 200 tisíc pacientů. Již částka 300 Kč umožní týdenní provoz jedné postýlky na dětském oddělení. Charita vydává u příležitosti oficiálního zahájení projektu tiskovou zprávu.

65 % nakažených virem HIV pochází ze subsaharské Afriky

1. prosince jsme si připomněli Světový den AIDS. HIV/AIDS je bohužel stále na vzestupu. Celosvětově je nakaženo 40 milionu lidí, 65 % z toho v subsaharské Africe. V naší nemocnici se věnujeme léčbě (podáváme antiretrovirotika) i osvětě. Zvláštní pozornost věnujeme těhotným ženám, které jsou HIV pozitivní. Kvalitní léčba totiž pomůže k tomu, aby novorozené dítě nebylo infikované.

Tým pracovníků sehraný nejen na operačním sále, ale i na fotbalovém hřišti

Tým pracovníků sehraný nejen na operačním sále, ale i na fotbalovém hřišti

Lékařský ředitel Dr. Mustafa má kromě svých pracovních povinností v nemocnici ještě jednu funkci. Je kapitánem fotbalového týmu. „Fotbal je jedna z týmových aktivit, která pomáhá tmelit pracovní kolektiv,“ říká ředitel nemocnice Lukáš Laube. „Minulý týden si náš fotbalový tým koupil dresy, na které si sám vybral peníze. Chceme se s vámi podělit o fotografie.“