Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Anketa: gratulace nemocnici i dárcům

Anketa: gratulace nemocnici i dárcům

Několika osobností jsme se zeptali na jejich osobní vzpomínku spojenou s Českou nemocnicí sv. Karla Lwangy z doby jejího zakládání i z časů, kdy rozvíjela svou činnost. Jaké přání mají pro nemocnici k jejím desátým narozeninám? 

 

Anketa: gratulace nemocnici i dárcůmSestra Maria Goretti, SRA, dlouholetá spolupracovanice Arcidiecézní charity Praha v Indii a Ugandě

Díky České nemocnici sv. Karla Lwangy jsem před deseti lety poprvé navštívila Ugandu. Při vzpomínce na slavnostní otevření Nemocnice se mi vybavuje pohled na skupinku místních žen a na radost v jejich tvářích z toho, že budou mít Nemocnici blízko svých domovů. Právě péče matku a dítě byla z počátku hlavní prioritou Nemocnice. Postupně se rozrůstala o další specializace, takže dnes pomáhá mnoha pacientům.

Založení Nemocnice v Buikwe považuji za vizionářský počin, který dal naší kongregaci příležitost vstoupit na africký kontinent, založit první konvent v Malongwe a začít pomáhat potřebným. Naše sestry přišly totiž do Ugandy na pozvání Arcidiecézní charity Praha. Pracovaly nejprve v Nemocnici a poté v programu Adopce na dálku®, kde působí dodnes.

Dosažení tohoto milníku – desetiletého výročí projektu pomáhajícího ve vzdálené zemi, je skutečně něčím výjimečným. Gratuluji každému z vás, kdo má na tomto úžasném díle svůj podíl. Bůh vám žehnej. Modlím se za pracovníky Nemocnice, aby jim dal Bůh potřebnou trpělivost k naslouchání potřeb pacientů a také lásku, soucit a obětavost, aby dokázali zmírňovat utrpení nemocných a dotýkat se jejich životů.

Ráda bych vyjádřila své poděkovaní a hlubokou vděčnost také všem dárcům v České republice. Děkuji za vaši vytrvalou lásku a podporu, díky níž jste vnesli světlo do mnoha životů, ať už v Ugandě, Indii či jiných zemích. Prosili jsme Pána o požehnání pro naši pomoc potřebným a On nám daroval vás. Ať vás provází Jeho požehnání, pokoj a radost.


Anketa: gratulace nemocnici i dárcůmP. Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference, od 2004 do 2008 prezident Arcidiecézní charity Praha

U projektu výstavby nemocnice v Buikwe jsem byl od samého počátku. Jako dnes si pamatuji, že jsme chodili po zelené louce, která byla od cesty mírně do kopce, a plánovali jsme, že právě tady bude stát nemocnice.

Ta rostla doslova před očima a nakonec stála. Pro mě osobně mnoho její výstavba znamenala. Díky této akci jsem se naučil anglicky a osmkrát se dostal do Ugandy. Některé cesty nepostrádaly dobrodružství. Při jedné z nich jsem měl za úkol přivézt do nové nemocnice mobilní ultrazvuk. Při bezpečnostní kontrole v Bruselu, kdy jsem do rentgenu dával i tuby s gelem, (které mohly být snadno chápány jako nějaká zbraň), ve mně byla malá dušička. Ale dopadlo to dobře. Jindy se nám zase stalo, že uletělo letadlo z Londýna do Entebbe, protože stejnou cestu právě podnikala i anglická královna a díky startu jejího letadla nemohlo přistát to naše z Prahy. Kromě neplánované jednodenní prohlídky Londýna jsme to vzali přes Jihoafrickou republiku, protože to bylo jediné možné spojení. Čtrnáct hodin letu na jih Afriky a sedm hodin nazpět do rovníkové Ugandy. A navíc jsme v Johannesburgu přišli o zavazadla. Z jogurtů, které jsem vezl našim spolupracovníkům, se asi stala postupem času biologická zbraň.

Slavným dnem bylo požehnání nové nemocnice kardinálem Miloslavem Vlkem, na které upomíná pamětní deska, zazděná u vchodu nemocnice. Neméně důležitý zážitek pro mě byl, když jsem mohl stát ošetřující lékařce za zády a pozorovat, jak probíhá všední den v nemocnici - sestra tlumočila z angličtiny do místního jazyka a trpělivě vysvětlovala, co to znamená, že dítěti je potřeba dát ve stanovený čas DVĚ pilulky. Ano, problém byl s pojmem dvě. Dobrodružný býval také oběd v místní „závodce“, takové bleděmodré boudě naproti nemocnici. V kotli na ohni se tam vařila celá slepice (asi ne jedna), a z vody na nás koukaly dvě nohy, které zároveň sloužily jako nástroj, jak dostat krmi na talíř. Ke konzumaci byla důležitá notná dávka odvahy, hlt slivovice a minimálně stroužek česneku. Naštěstí jsme toto všechno měli.

Díky nemocnici jsem se setkal s mnoha obdivuhodnými lidmi, místními i našimi. Jsem rád, že jsem toto všechno mohl prožít, být u toho, a snad i trochu pomoci. A jsem rád, že nemocnice navzdory všem potížím pomáhala a pomáhá tisícům lidí na ugandském venkově. A přeji jí, aby pomáhala ještě dlouho.


Anketa: gratulace nemocnici i dárcůmRhonah Nsamba, vrchní sestra v České nemocnici sv. Karla Lwangy 

V České nemocnici sv. Karla Lwangy pracuji jako vrchní sestra od června roku 2008. Těší mě pracovat v zařízení, které nám zdravotníkům poskytuje dobré zázemí a vybavení k tomu, abychom mohli dobře vykonávat svoji práci. Díky stipendiím a stážím můžeme navíc zlepšovat svou odbornost. Největší radostí je pro mě vidět pacienty, kteří k nám přicházejí nemocní a vrací se domů uzdraveni, a také maminky odnášející si v náručí zdravé novorozence. Nesmírně si proto vážím našich porodních asistentek a celého zdravotnického týmu. Na Českou nemocnici spoléhá celé jižní Buikwe. V naší spádové oblasti žije 32 tisíc obyvatel. Jsou to převážně nízkopříjmové rodiny. Česká nemocnice je pro ně velkým požehnáním. Mnoho se během uplynulých deseti let podařilo. V Buikwe vznikla skvělá nemocnice s potřebným vybavením a vyškoleným personálem. Podařilo se rozšířit porodnici, zavést malnutriční program, postavit deset bytů pro zaměstnance. Co víc nemocnici přát do dalších let? Aby ve své službě vytrvala a měla pro svůj provoz dostatek finančních prostředků.


Anketa: gratulace nemocnici i dárcůmprof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Gratuluji Arcidiecézní charitě Praha k desátému výročí založení nemocnice v ugandském Buikwe. Bylo pro nás potěšením podílet se během prvních tří let na jejím provozu. Díky podpoře Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave mohli naši lékaři spolu s českými kolegy léčit a zachraňovat lidské životy v této špičkové nemocnici.

Ať se svatý Karel Lwanga přimlouvá i nadále za toto dílo, které nese jeho jméno, a ať svatá Alžběta vyprošuje naplnění slov: „Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích“. Nechť je nemocnice světlem pro nemocné a trpící ugandské bratry a sestry.