Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Arcidiecézní charita Praha věnuje benefiční koncert památce kardinála Miloslava Vlka

Arcidiecézní charita Praha věnuje benefiční koncert památce kardinála Miloslava Vlka

Již za týden, v úterý 31. října 2017 od 19 hodin, se ve Smetanově síni Obecního domu uskuteční slavnostní benefiční koncert ve prospěch České nemocnice v Ugandě. Koncert, na jehož programu je Requiem Wolfganga Amadea Mozarta, věnuje Arcidiecézní charita Praha památce kardinála Miloslava Vlka. Koncert moderuje Marek Eben.

„Rádi bychom připomněli památku kardinála Miloslava Vlka, který stál 18 let v čele naší arcidiecéze. Byl nejen u zrodu České nemocnice v Ugandě, ale řady dalších projektů Arcidiecézní charity Praha. Dal svou záštitu i prvnímu benefičnímu koncertu, který jsme pořádali 31. října 1992 a na jehož programu bylo Requiem Wolfganga Amadea Mozarta. Stejný hudební program jsme ve spolupráci se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK a Pražským filharmonickým sborem zvolili i pro letošní koncert,“ říká Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha.

Výtěžek koncertu podpoří Českou nemocnici v Ugandě, která díky českým dárcům zachraňuje životy a zdraví pacientů v chudém venkovském kraji Buikwe. „Na podporu Nemocnice věnujeme 100 % ze vstupného,“ upřesňuje Jaroslav Němec.

Během koncertu ocenění Charita Česká republika osobnosti, které si mimořádně zasloužily o rozvoj charitního díla.

Záštitu nad 26. benefičním koncertem Arcidiecézní charity Praha převzal arcibiskup pražský kardinál Dominik Duka.

Vstupenky jsou již vyprodané. Pokud byste rádi podpořili Českou nemocnici v Ugandě, můžete zaslat finanční dar na bankovní účet veřejné sbírky: 749126/5500. Děkujeme!

Související články

Být tu pro pacienty (20. srpen 2017)

Související galerie