Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Benefiční koncert ke 100. výročí Charity. Vstupenky jsou již v prodeji!

Benefiční koncert ke 100. výročí Charity. Vstupenky jsou již v prodeji!

Českou nemocnici v Ugandě podpoří tradiční benefiční koncert, který pořádáme 31. října ve Smetanově síni Obecního domu. Posluchači se mohou těšit na Te Deum Antonína Dvořáka v podání špičkových umělců. Hosty koncertu budou Lucie Bílá a Petr Malásek.

Místo: Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1
Termín: 31. října 2019 od 19 hodin

 

PROGRAM:

Moderuje: Vladimír Kořen

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK
Pražský filharmonický sbor

Antonín Dvořák: TE DEUM
dirigent Petr Altrichter
sbormistr Lukáš Vasilek
Lucie Silkenová | soprán
Jiří Brückler | baryton

Host: Lucie Bílá s klavírním doprovodem Petra Maláska

Cena Charity Česká republika 2019

Slavnostní ocenění osobností, které se mimořádně zasloužily o rozvoj charitního díla, za účasti arcibiskupa pražského kardinála Dominika Duky, prezidenta Charity ČR Mons. Pavla Posáda a ředitele Charity ČR Lukáše Curyla.

Leták ke stažení


Podpořte účel koncertu:

Benefiční účel koncertu můžete podpořit zasláním finančního daru na bankovní účet Arcidiecézní charity Praha ve prospěch veřejné sbírky: 749126/5500. Děkujeme.

Rezervace vstupenek:

Vstupenky na 28. benefiční koncert si můžete rezervovat na e-mailové adrese: koncert@praha.charita.cz nebo na telefonním čísle 731 604 319. Více informací na www.praha.charita.cz/akce/koncert