Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Benefiční koncert ke 100. výročí Charity

Benefiční koncert ke 100. výročí Charity

Českou nemocnici v Ugandě podpoří tradiční benefiční koncert, který pořádáme 31. října ve Smetanově síni Obecního domu. Posluchači se mohou těšit na Te Deum Antonína Dvořáka v podání špičkových umělců. Hosty koncertu budou Lucie Bílá a Petr Malásek.

„Letošní benefiční koncert je výjimečný. Letos si Charita v pražské arcidiecézi připomíná 100. výročí svého založení," říká Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha. „Vstupné bude v plné výši příspěvkem na veřejnou sbírku pro Českou nemocnici v Ugandě."

Posluchači se mohou těšit na Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK a Pražský filharmonický sbor pod vedením Petra Altrichtera. Na programu bude Te Deum Antonína Dvořáka, slavnostní a vznosné dílo na text liturgického chvalozpěvu Te Deum laudamus (Tebe Bože chválíme).

V úvodu koncertu proběhne slavností udílení Ceny Charity Česká republika osobnostem, které se mimořádně zasloužily o rozvoj charitního díla. Moderování se ujmou P. Zbygniew Czendlik a Vladimír Kořen. 

Pozvání na koncert přijala Lucie Bílá, která vystoupí s klavírním doprovodem Petra Maláska.

28. benefiční koncert se koná pod záštitou a za účasti pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky. 

Vstupenky budou v prodeji v srpnu. Informace nejdete na těchto webových stránkách. 

Místo: Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1
Termín: 31. 10. 2019, 19.00