Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Benefiční koncert ke stým narozeninám Charity podpořil Českou nemocnici v Ugandě

Benefiční koncert ke stým narozeninám Charity podpořil Českou nemocnici v Ugandě

Již 28. ročník tradičního koncertu ve prospěch České nemocnice v Ugandě pořádala Arcidiecézní charita Praha poslední říjnový den ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. Na koncertě vystoupila Lucie Bílá s klavírním doprovodem Petra Maláska.

Benefiční koncert ke stým narozeninám Charity, foto Patrik ČernochBenefici uvedli moderátor Vladimír Kořen s otcem Edwardem Walczykem: „Kdo udělal dobrý skutek, ať o něm mlčí, ať vypráví ten, kdo dobrodiní přijal,“ citoval Senecu Vladimír Kořen, který připomněl, že je to právě Charita, která o dobrých skutcích mluvit může, protože je činí díky štědrým dárcům, přítomným v sále.

Koncert se konal pod záštitou arcibiskupa Dominika kardinála Duky, který poděkoval nejen lidem vyznamenaným Cenou Charity, ale také všem charitním pracovníkům. Těch je třicet let po sametové revoluci už osm a půl tisíce ve 28 zemích světa, jak připomněl ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.

Cenu Charity převzalo 11 pracovníků, kteří se mimořádně zasloužili o rozvoj charitního díla. Za pražskou arcidiecézi převzala Cenu Eva Hradečná, která svou 22letou profesní dráhu věnovala zvyšování kvality sociálních služeb.

Dvořákovo Te Deum skvostně provedené Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK s Pražským filharmonickým sborem a se sólisty Lucií Silkenovou a Jiřím Brücklerem v čele s dirigentem Petrem Altrichterem bylo vyvrcholením večera. Předznamenalo jej komorní vystoupení Lucie Bílé s klavíristou Petrem Maláskem. Zlatou slavici v poslední písni na pódiu spontánně doprovodila zpěvem i klientka Domova svaté Rodiny pro mentálně postižené, která je velkou obdivovatelkou populární zpěvačky. Benefiční koncert ke stým narozeninám Charity, foto Patrik Černoch

Ředitel Arcidiecézní charity Praha Jaroslav Němec připomněl sto let charitní práce v pražské arcidiecézi. „Chtěl bych poděkovat našemu zřizovateli, arcibiskupství pražskému v čele arcibiskupem Dominikem kardinálem Dukou, ale také zaměstnancům, dárcům, sponzorům, farnostem, obcím, dobrovolníkům i těm, kteří se za naši činnost modlí. Klientů budeme mít vždycky dost, sami to nezvládneme a doufáme, že nám pomůžete.“

Pozdrav hostům letošní benefice poslal také James Kazungu, ředitel České nemocnice sv. Karla Lwangy v Ugandě: „Vaše pomoc znamená pro celou komunitu v Buikwe hodně. Díky vám můžeme zachraňovat životy. Pro pacienty je nemocnice požehnáním. Jménem celé naší komunity i pracovníků nemocnice vám děkuji za vaši pomoc! Až dnes usednete na svá místa a zaposloucháte se do hudby, budu v myšlenkách s vámi.“

Českou nemocnici v Ugandě založila Arcidiecézní charita v roce 2006. Jen za uplynulý rok pomohla nemocnice 21 375 pacientům a 77krát vyslala mobilní ordinaci do odlehlých vesnic.

 

Pokud jste se benefičního koncertu nemohli zúčastnit a chcete podpořit Českou nemocnici v Ugandě, můžete zaslat finanční dar na bankovní účet veřejné sbírky: 749126/5500. Děkujeme!

Benefiční koncert ke stým narozeninám Charity, foto Lubomír KotekBenefiční koncert ke stým narozeninám Charity, foto Lubomír KotekBenefiční koncert ke stým narozeninám Charity, foto Lubomír KotekBenefiční koncert ke stým narozeninám Charity, foto Patrik Černoch