Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Biskup diecéze Lugazi poděkoval Charitě za podporu České nemocnice v Ugandě

Biskup diecéze Lugazi poděkoval Charitě za podporu České nemocnice v Ugandě

"Charita Praha má velké zásluhy na zlepšení životních podmínek ugandských dětí a všech obyvatel naší diecéze," uvádí biskup Matthias Ssekamanya z ugandské diecéze Lugazi v dopise řediteli Arcidiecézní charity Praha Jaroslavu Němcovi. Čtěte celý dopis. 

10. září 2013

Vážený pane Němče,

přijměte srdečné pozdravy z Diecéze Lugazi a přání Božího požehnání.

Diecéze Lugazi a Arcidiecézní charita Praha rozvinuly v uplynulých letech dlouhodobou a úspěšnou spolupráci. Charita Praha má velké zásluhy na zlepšení životních podmínek ugandských dětí a všech obyvatel naší diecéze, za což jsem Vám velice vděčný. Vaše školy, projekty a nemocnice změnily životy našich lidí a přispěly k šíření dobrého jména Katolické církve.

Píši, abych Vám a Vaší organizaci poděkoval za tuto podporu a pokračující spolupráci. Zejména bych chtěl poděkovat za Vaši podporu, kterou jsme obdrželi v poslední době, pro Českou nemocnici v Buikwe: přístavbu porodnice (200 mil. Ug. Shilinků), ubytování pro 10 pracovníků (200 mil. Ug. Shilinků) a nový anestetický přístroj (65 mil. Ug. Shilinků). To je pouze pár příkladů z dlouhého seznamu příspěvků, které Diecéze Lugazi od Vaší Charity obdržela.

Děkuji za Vaši pomoc a Bůh Vám žehnej. Zůstaneme Charitě Praha vděčni za štědrost a neustávající podporu pro potřebné.

Váš v Kristu,

+ Matthias Ssekamanya
Biskup Diecéze Lugazi