Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Česká nemocnice loni pomohla 20 tisícům pacientů

Česká nemocnice loni pomohla 20 tisícům pacientů

Česká nemocnice v ugandském Buikwe zveřejnila statistické údaje za uplynulý rok. Podle nich její služby využilo 20 427 pacientů. Nemocnice hospodařila s rozpočtem sedm milionů korun. Významnou část darovali čeští dárci prostřednictvím Arcidiecézní charity Praha.

Česká nemocnice v UganděČeská nemocnice v Ugandě pokračuje v poskytování léčebné péče, porodnické péče a péče o chronicky nemocné pacienty. Velkou pozornost věnuje i prevenci.

Činnost nemocnice tedy stojí na třech pilířích: Ambulantní a lůžková péče je doplněná preventivními programy v nemocnici i v okolních vesnicích.

Ambulantní péči využilo v uplynulém období 11 737 pacientů. Nejčastějším onemocněním je stále malárie následovaná průjmovými onemocněními, respiračními onemocněními včetně tuberkulózy, a chudokrevností. Ambulance jsou otevřeny ve všední dny od 8 do 17 hodin. Denně je navštíví v průměru 50 pacientů. Vyhledávaná je i zubní ambulance, která je otevřena ve čtvrtek.

Česká nemocnice v UganděLůžkovou část tvoří 86 lůžek ve čtyřech odděleních: všeobecné a chirurgické lůžkové oddělení (přepažené na dvě oddělené části – ženskou a mužskou), dětské lůžkové oddělení a porodnice. V uplynulém roce bylo hospitalizováno 5 190 pacientů.

Lékaři provedli 1 093 operací. Nejčastějším operačním zákrokem zůstává císařský řez s počtem 343. Fyziologických porodů proběhlo v nemocnici 1 021.

Do odlehlých vesnic vyjela z Buikwe 35 krát mobilní ordinace. Preventivní prohlídky těhotných matek, dětí včetně novorozenců i dospělých pomohly včas odhalit zdravotní potíže, které by mohly vést k vážným komplikacím.

K zajímavým statistikám ilustrujícím rozsah péče v České nemocnici v Ugandě patří počet podaných vakcín – 10 107, počet provedených laboratorních testů – 25 696, počet krevních transfúzí – 955 a počet konzultací HIV pozitivním pacientům – 19 608.

Česká nemocnice v UganděNejvětší výzva – stabilní tým odborníků

Česká nemocnice v Ugandě zaměstnává 79 pracovníků. Všichni jsou Uganďané. V prosinci 2016 bylo vedení nemocnice svěřeno řediteli Jamesovi Kazungovi. Podařilo se tak završit jednu z důležitých etap emancipace nemocnice od závislosti na řízení Arcidiecézní charitou Praha.

V nemocnici pracuje 6 lékařů. Tři jsou odpovědní za ambulantní péči, tři za léčbu hospitalizovaných pacientů. Více než v českém zdravotnictví stojí v Ugandě chod nemocnice na zdravotních sestrách. V České nemocnici jich působí 27 a asistuje jim 12 ošetřovatelek.

Podle Bernadety Pavlíkové, zástupkyně pražské Charity v Ugandě, je největší výzvou pro nemocnici právě udržení dostatečného počtu kvalifikovaných zdravotníků: „Lékaři a sestry dostávají nabídky lépe placeného zaměstnání ve velkých městech v soukromých klinikách nebo dokonce ze zahraničí. V uplynulém roce od nás odešlo 10 pracovníků. Nebylo lehké je nahradit, ale zvládli jsme to a nemocnice je stabilizovaná.“

Nízké poplatky pacientů díky české pomoci

Česká nemocnice hospodařila s částkou 7 milionů korun. Téměř pětinu této částky darovali čeští dárci prostřednictvím Arcidiecézní charity Praha. Závislost na financích ze zahraničí se přitom oproti minulým letům výrazně snížila. Vedení nemocnice vyhledává i další zdroje financování. Z ugandského vládního programu čerpala nemocnice léky v hodnotě 2,8 milionu korun, což je dvojnásobek oproti minulým letům. V oblasti finančního hospodaření Česká nemocnice naplňuje jeden z rozvojových cílů, který si Arcidiecézní charita Praha vytyčila na samém začátku projektu. Nemocnice postupně přestává být zcela závislá na pomoci z České republiky, ačkoli pomoc českých dárců je zatím nezastupitelná.

„Děkuji Arcidiecézní charitě Praha za dlouhodobou podporu České nemocnici v Ugandě. Tato štědrá pomoc nám pomáhá držet poplatky pro pacienty co nejníže a tím péči zpřístupnit i sociálně slabým,“ uzavírá James Kazungu, ředitel České nemocnice.

Jak můžete pomoci? Získejte více informací.