Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Česká nemocnice v Ugandě a ebola

Více než 1 500 obyvatel západní Afriky podlehlo viru ebola a další jsou v ohrožení. Epidemie eboly opět ukázala naléhavou potřebu prevence a odborné zdravotní péče v rozvojových regionech světa. Jak je na virus ebola připravena Česká nemocnice sv. Karla Lwangy v Ugandě, kterou provozuje Arcidiecézní charita Praha?

„Uganda je oblastí, kde se virus ebola pravidelně vyskytuje. Byl zaznamenán např. v roce 2008, 2010 a naposled v roce 2012,“ vysvětluje Lukáš Laube, ředitel České nemocnice v Ugandě. „V naší nemocnici jsme na virus ebola připraveni. Máme prostředky k diagnostikování nemoci, vybavení nutné pro kontakt s nemocnými a naši zdravotníci vědí, jak v případě zjištění viru u pacienta postupovat.“

Ebola je označována jako jedna z nejnebezpečnějších chorob na světě. Přenáší se kontaktem s krví, sekrety a tělesnými tekutinami nemocného. Největší riziko nákazy je těsně před úmrtím pacienta a také bezprostředně po smrti. „V Africe je kulturním zvykem vystavit při pohřbu tělo zesnulého a při rozloučení se ho dotýkat. Pohřbů se přitom účastní celá komunita. Tyto kulturní faktory šíření viru bohužel nahrávají,“ vysvětluje Lukáš Laube.

Zkušenosti s ebolou v Ugandě v roce 2012

Poslední výskyt viru ebola proběhl v Ugandě v roce 2012. Postiženými regiony byly Luweero a Gulu, místa, kde pražská Charita organizuje program Adopce na dálku®. Několik pracovníků Arcidiecézní charity Praha bylo v tu dobu na misi. Nejvíce se situace pochopitelně dotkla právě České nemocnice v Buikwe. Lukáš Laube vzpomíná: „V celém ugandském zdravotnictví vypukla doslova panika. Přes 10 zdravotníků se totiž od pacientů nakazilo a zemřelo. Některá rádia veřejně vyzývala všechny lékaře a zdravotníky v zemi, aby kvůli riziku nakažení opustili nemocnice.“

Bylo na místě učinit v České nemocnici veškerá možná preventivní opatření. Vybavení nemocnice bylo doplněno o speciální ochranné obleky, které umožňují bezpečný kontakt s pacientem. Zavedeny byly směrnice obsahující pokyny pro zdravotníky, jak v případě identifikace viru ebola postupovat. Tyto směrnice následně převzaly další nemocnice v regionu. „Navázali jsme partnerství s fakultní nemocnicí v hlavním městě Kampale, kam bychom pacienty s ebolou v případě nutnosti převezli. Důležité je, že je náš zdravotní personál proškolen a při výskytu eboly můžeme zaručit další nešíření viru,“ uzavírá Lukáš Laube.