Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Česká nemocnice v Ugandě má novou oční ambulanci

Česká nemocnice v Ugandě má novou oční ambulanci

Problém očních vad je v Ugandě zcela opomíjen. Země patří do dvacítky těch s nejhorší mírou péče o osoby s potřebou korekce zraku. Česká nemocnice v Buikwe v únoru založila novou oční ambulanci.

Díky podpoře českých dárců můžeme rozšiřovat služby naší nemocnice v Ugandě. Pomáháme s renovací, budováním nových oddělení, nákupem přístrojů i školením personálu. V loňském roce jsme díky darům vybudovali zubní ordinaci a zakoupili dýchací přístroj, který zachraňuje životy předčasně narozených dětí. Letošním projektem je oční ambulance.

Problém očních vad je totiž v Ugandě zcela opomíjen. Země patří do dvacítky těch s nejhorší mírou péče o osoby s potřebou korekce zraku. V současné době 29 aktivních oftalmologů  a 10 optometristů obsluhuje populaci 40 milionů lidí!

Pro práci v oční ambulanci bylo vybráno a vyškoleno 5 zdravotníků. Nemocnice zakoupila 2 optometrické soupravy a 200 brýlí k pokrytí první poptávky pacientů, jejichž zrak vyžaduje korekci.

Nová oční ambulance uspořádala na konci února první prohlídku pro 200 pacientů starších 8 let. Lékaři identifikovali 59 pacientů s refrakčními vadami, 136 osob mělo jiné chronické oční stavy, 20 dostalo brýle ihned a 39 pacientům byly brýle objednány.

Našim společným cílem je vybudovat postupně z této ambulance plnohodnotné oční oddělení a nabídnout službu mobilní ambulance ve vytipovaných vzdálenějších oblastech.