Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Česká nemocnice v Ugandě oceněna za vzor v péči o nemocné

Česká nemocnice v Ugandě oceněna za vzor v péči o nemocné

Včera, v pátek 23. října 2015, se v kostele sv. Šimona a Judy v Praze 1 uskutečnilo slavnostní předávání ceny Celestýna Opitze. Cenu uděluje Hospitálský řád sv. Jana z Boha - Milosrdní bratři osobnostem či projektům, které jsou vzorem v péči o nemocné či jinak potřebné.

Letošním laureátem se stala Česká nemocnice sv. Karla Lwangy. Od roku 2007 ji v Ugandě provozuje Arcidiecézní charita Praha na pomoc potřebným pacientům venkovského kraje Buikwe.

Slavnostní udílení ceny doprovodil komorní sbor a orchestr Bach-Collegium Praha skladbami Františka Xavera Brixiho a Wolfganga Amadea Mozarta. “Ocenění vnímáme jako poděkování všem dárcům, bez jejichž podpory by nebylo možné nemocnici v Ugandě provozovat,” uvedla Jarmila Lomozová z Arcidiecézní charity Praha, které jménem celého týmu České nemocnice sv. Karla Lwangy ocenění převzala.


Kdo byl MUDr. Celestýn Opitz

MUDr. Celestýn Opitz (1810-1866), člen řádu milosrdných bratří, je jednou z  nejvýznamnějších postav světového lékařství díky operaci, kterou provedl 6. února 1847 a která byla první operací na evropském kontinentu provedena v narkóze. Celestýn Opitz nebyl první na světě, který takovou operaci uskutečnil; prvenství má jeho americký kolega doktor Merton, který ji provedl asi o čtyři měsíce dříve, nicméně, oba pracovali nezávisle na sobě.

Související články