Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Česká nemocnice v Ugandě ošetřila za pět let přes 140 000 pacientů

Česká nemocnice v Ugandě ošetřila za pět let přes 140 000 pacientů

Praha/Buikwe (Uganda), 15. února 2012 – Česká nemocnice v Ugandě právě slaví pětileté výročí svého vzniku. Za tu dobu nemocnice, kterou v jihougandském městečku Buikwe provozuje Arcidiecézní charita Praha s místními partnery (Diecéze Lugazi a další), ošetřila více než 140 000 pacientů a na svět pomohla více než třem tisícům dětí. O její chod se stará téměř 100 místních pracovníků.

Většina pacientů jsou děti, které se obvykle do nemocnice dostanou s diagnózou akutní malárie. Kromě ambulance nabízí nemocnice pacientům dva operační sály, porodnici nebo HIV kliniku. Tým zdravotníků také každý týden vyjíždí přímo k pacientům do okolních, těžko dostupných oblastí. Během jednoho výjezdu tak tým zdravotníků ošetří více než 200 pacientů, pro které by jinak lékařská péče byla naprosto nedostupná. Svým rozsahem a kvalitou zdravotnických služeb tak nemocnice představuje unikátní projekt české rozvojové spolupráce. 

Nemocnice nahrazuje šamany

Už od vzniku nemocnice byl o její služby velký zájem, počet pacientů každoročně přibýval. „Naše nemocnice je pro místní chudé obyvatelstvo jednou z mála možností, kam se v případě zdravotních problémů mohou obrátit. Státní i soukromá zdravotnická zařízení jsou pro ně finančně nedostupná nebo v nich chybí zdravotnický personál, vybavení apod.,“ říká Petra Matulová, vedoucí Centra zahraniční spolupráce Arcidiecézní charity Praha.

Uganďané se pak často uchylují do rukou tradičních léčitelů, kteří se snaží léčit nemoci i zranění pomocí šamanských praktik. „Mezi nejčastější příčiny úmrtí v oblasti patří malárie, chudokrevnost, dýchací a střevní infekce, které se dají obvykle poměrně snadno vyléčit, pokud se nemocný dostane včas k lékaři,“ doplňuje místní lékař Steven Magera, který v nemocnici pracuje jako chirurg. Mnoho dětí trápí také podvýživa nebo břišní paraziti, které způsobuje kontaminovaná voda či jídlo. 

Na dvou operačních sálech zvládnou lékaři i několik operací denně. „Nejčastěji provádíme císařský řez, četné jsou ale i operace kýly, nezhoubných nádorů a bohužel i vážných úrazů po dopravních nehodách,“ popisuje svůj běžný den lékař Magera. Péče o pacienta a vybavení nemocnice je na tak vysoké úrovni, že komplikovanější případy přiváží do české nemocnice i z dalších zdravotnických zařízení. Celkově se v nemocnici provede asi 90 000 lékařských zákroků ročně.

Mobilní kliniky zajišťují přístup i k pacientům z nejodlehlejších oblastí

I když je u místních povědomí o nemocnici poměrně vysoké, stále se řada nemocných či zraněných z osad rozesetých v okolních kopcích do zařízení  - kvůli svému stavu či finanční situaci - nedostane. Nemocnice proto každý týden vysílá tým zdravotníků, kteří v mobilní klinice poskytují zdravotnickou a psychosociální pomoc přímo v odlehlých obcích.

Nemocnice se kromě nabídky lékařské péče zaměřuje také na prevenci a osvětu. Programy pro pacienty se týkají zejména nemoci AIDS - jak jí předcházet, případně jak se s touto chorobou vyrovnat a naučit se žít. Nemocnice také pravidelně školí a vzdělává své zaměstnance a snaží se působit i na krajské úrovni – nedávno např. iniciovala koordinační schůzku místních pěti krajských nemocnic.

Arcidiecézní charita Praha pomáhá v Ugandě již 12 let

Arcidiecézní charita Praha pomáhá v Ugandě od roku 2000. Kromě podpory dětí ve vzdělávání se věnuje také projektům zaměřeným na rozvoj pracovních příležitostí a podpory komunit. V roce 2010 otevřela a provozuje společně s biskupstvím Lugazi Charita Praha nedaleko nemocnice vlastní Základní školu sv. Jana Nepomuckého.