Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Česká nemocnice v Ugandě pečuje o dva tisíce HIV pozitivních pacientů

Česká nemocnice v Ugandě pečuje o dva tisíce HIV pozitivních pacientů

Dnes je Světový den boje proti AIDS. V České nemocnici sv. Karla Lwangy v Ugandě je právě HIV/AIDS jedním z nejčastějších onemocnění. Doktor MORRIS, který má HIV kliniku na starosti, se s námi podělil o několik informací.

Česká nemocnice v Ugandě pečuje o dva tisíce HIV pozitivních pacientů„V naší nemocnici pečujeme o více než dva tisíce HIV pozitivních pacientů," říká doktor Morris. "Specializovaný tým zdravotníků se zaměřuje jak na léčbu pomocí antiretrovirotik, tak na psychosociální podporu a prevenci šíření viru.“

Součástí HIV kliniky je poradna, kterou pacient navštíví ještě před samotným testováním. Získá zde informace o infekci a možnostech její léčby. „Tím se nám daří zmírnit šok, který člověk prožívá po pozitivním testování,“ dodává doktor Morris. Do poradny pak v případě nákazy dochází pacient po celou dobu léčení.

Lék na AIDS není dostupný všem

Pilířem léčby je antiretrovirální terapie. Dokáže oddálit propuknutí nemoci nebo zamezit přenosu viru z matky na novorozence.

V Ugandě je virem HIV nakaženo 1,5 milionu osob, z nichž 85 % (a jen 65 % dětí!) užívá dostupné léky. Bez léků se virus nekontrolovatelně šíří z napadených buněk a pacient je vystaven riziku oportunních infekcí a často končí v kritickém stavu hospitalizován na nemocničním lůžku.

V kraji Buikwe distribuují léky i na kole

„Než pacientovi podáme antiretrovirální léky, musíme zvážit řadu faktorů, podle nichž nastavíme správné dávkování. Důležitý je věk, hmotnost, celkový zdravotní stav pacienta a u žen případné těhotenství,“ vysvětluje doktor Morris.

Léčba je pacientům poskytována zdarma. Někteří docházejí na pravidelné kontroly do HIV kliniky. „Těm, kteří bydlí daleko a do nemocnice se nemají jak dostat, vozíme léky na kolech. Zároveň kontrolujeme, jsou-li léky správně užívány.“

Pro účinnou terapii je správné dávkování a každodenní důsledné užívání léků klíčové. Pacienti, jejichž léčba je pod odborným dohledem, mají naději na normální život. „Každý den si uvědomuji, jakým požehnáním je nemocnice pro zdejší pacienty. Chci vzkázat všem dárcům v Česku: ,Děkujeme za vaši pomoc.'“