Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Česká nemocnice v Ugandě rozšířila pediatrické oddělení o pět lůžek

Česká nemocnice v Ugandě rozšířila pediatrické oddělení o pět lůžek

Česká nemocnice sv. Karla Lwangy je všeobecnou nemocnicí, i když zvýšená péče je věnována dětem, těhotným ženám a novorozencům. Od počátku vznikala totiž Nemocnice v návaznosti na program Adopce na dálku®. „V poslední době se na nás začalo obracet větší množství dětských pacientů, než dříve. Na celkovou vytíženost a obsazenost dětského oddělení jsme museli reagovat. Přistoupili jsme proto k navýšení kapacity dětské lůžkové části o pět lůžek, a to na celkových třicet," říká Lukáš Laube, ředitel nemocnice.

Přestavba probíhala od června do srpna tohoto roku a podíleli se na ní učni z Technického učiliště v Mallongwe, jež jsou z velké části zapojeni do programu Adopce na dálku®. Dětské lůžkové oddělení bylo rozšířeno o jednu místnost s vlastním vchodem a toaletou. Tato izolační místnost může být využita při vypuknutí infekčních nemocí, jako jsou spalničky či neštovice. K nejčastějším dětským nemocem patří v Ugandě pneumonie, průjmové onemocnění a malárie v kombinaci s anémií. Dětské lůžkové oddělení České nemocnice sv. Karla Lwangy hospitalizuje měsíčně v průměru 248 pacientů.