Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Česká nemocnice v Ugandě v roce 2016 v číslech

Česká nemocnice v Ugandě v roce 2016 v číslech

Pravidelně vám z Ugandy přinášíme příběhy pacientů, kterým naše nemocnice pomáhá. Nyní se na její činnost podíváme jinak. Česká nemocnice vydala Roční analytickou zprávu za uplynulý rok. Zpráva čítá 171 stran. Vybrali jsme informace, které by vás mohly zajímat.

Česká nemocnice v Ugandě v roce 2016 v číslech, foto: Tereza Hronová„Nemocnice je soukromým, neziskovým zdravotnickým zařízením, jehož vlastníkem je Katolická diecéze Lugazi a hlavním donorem Arcidiecézní charita Praha z České republiky,“ čteme v úvodu Roční analytické zprávy. Nemocnice poskytuje zdravotní péči a prevenci. Je situována v kraji Buikwe a její spádová oblast čítá podle posledního sčítání lidu 32 674 osob.

Řídícím orgánem nemocnice je Rada ředitelů, která má 10 členů jmenovaných diecézním biskupem otcem Christopherem Kakoozou. V uplynulém roce byl poprvé v historii nemocnice jmenován do jejího čela výkonný ředitel původem z Ugandy. Dosud byla nemocnice řízena českým expatem, pracovníkem Arcidiecézní charity Praha. Charita je v Ugandě nadále přítomna prostřednictvím svého zástupce, který nemocnici a další rozvojové projekty monitoruje a kontroluje. 

Česká nemocnice v roce 2016 v číslech „Jmenování místního výkonného ředitele je součástí dlouhodobého plánu a dohody s naším partnerem Katolickou diecézí Lugazi,“ vysvětluje ředitel Arcidiecézní charity Praha Ing. Jaroslav Němec. „Zpočátku byla naše role ve vedení a financování nemocnice velká, po deseti letech jejího provozu je zařízení stabilní a postupně jej předáváme do rukou místních. Nemocnici budeme jako Charita nadále s pomocí českých dárců finančně podporovat.“

Česká nemocnice v Ugandě nabízí podle Roční analytické zprávy následující služby: Ambulantní péče, hospitalizační péče, velké a malé chirurgické operace, laboratorní testy, rentgen, oční klinika, zubní ordinace, klinika pro tuberkulózu a lepru, předporodní a poporodní péče, očkování, testování na HIV/AIDS a následné poradenství, prevence přenosu viru HIV z matky na novorozence, mobilní ordinace.

Nemocnice poskytuje pacientům a jejich rodinným příslušníkům pastorační péči. Nemocniční kaplan navštěvuje nemocné. Každé úterý se v nemocniční kapli koná mše svatá.

Záchrana pro více než 20 tisíc pacientů

V uplynulém roce poskytla nemocnice péči 20 757 pacientům. Mobilní ordinace vyjížděla každý týden do vzdálenějších vesnic, aby během preventivních prohlídek odhalila případy, které vyžadují ošetření v nemocnici. Uvádíme některé statistické údaje:

Počet porodů 1 157 Počet operací 2 238
Počet císařských řezů 358 Počet provedených laboratorních testů 47 076
Počet krevních transfuzí 628 Počet podaných očkovacích vakcín 11 238

Ambulantní péče

Česká nemocnice v Ugandě v roce 2016 v číslech Lékařské ordinace poskytující ambulantní léčbu jsou prvním místem, které pacient přicházející do České nemocnice, navštíví. Ordinace jsou otevřeny v pracovní dny od 8 do 17 hodin. Denně se zaregistruje v průměru 43 nových pacientů, tj. 860 pacientů měsíčně. Ambulantně ošetřili lékaři a zdravotní sestry během uplynulého roku 15 737 pacientů.

O ambulantní péči v České nemocnici sv. Karla Lwangy je velký zájem. Poplatky za ošetření jsou nízké, aby byla léčba dostupná většině obyvatel chudého vesnického kraje Buikwe. Ambulance disponují dostatečnou zásobou léčiv a stabilním zdravotnickým týmem.

V rámci ambulantní péče provozuje nemocnice několik specializovaných klinik:

  • HIV klinika (poskytuje zdarma testování na přítomnost viru i následné poradenství)
  • Ambulance pro léčbu tuberkulózy
  • Zubní ordinace (je otevřená dva krát týdně, v úterý a ve čtvrtek)
  • Předporodní a poporodní klinika (využívá ve své praxi antiretrovirální léčbu; jednou týdně je otevřena pro očkování novorozenců)
  • EMTCT – péče pro HIV pozitivní matky (věnuje se eliminaci přenosu HIV z pozitivní matky na novorozence)
  • Malnutriční program (od roku 2012 klesá počet případů vážné dětské podvýživy, v uplynulém roce zasahovala nemocnice ve 47 případech)

Hospitalizační péče

Česká nemocnice v Ugandě v roce 2016 v číslech, foto Tereza HronováHospitalizaci zajišťují v nemocnici čtyři lůžková oddělení:  Všeobecné oddělení je rozděleno na dvě části, ženskou a mužskou, dětské, chirurgické a gynekologicko-porodnické. V uplynulém roce hospitalizovala nemocnice 5 064 pacientů. Průměrná délka hospitalizace činila 2,7 dní. Během pobytu v nemocnici pacientům zajišťují stravu rodinní příslušníci, kteří do nemocnice docházejí nebo zde nocují. V areálu je pro ně k dispozici kuchyň a další zázemí.

Nepřetržitá péče je v lůžkových odděleních zajištěna v třísměnném provozu. Každý den provádí lékaři se zdravotními sestrami vizitu.

V uplynulém roce zaznamenala nemocnice nárůst zájmu o předporodní péči a zvýšil se také počet porodů v nemocnici. Během roku bylo provedeno 1 157 porodů, z toho 358 císařských řezů. Nemocnice poskytuje kvalitní péči za nižší ceny než okolní soukromé i státní zařízení, aby byla péče dostupná všem.

Tým České nemocnice v Ugandě a vzdělávání

Česká nemocnice v Ugandě v roce 2016 v číslech, foto Tereza HronováČeská nemocnice sv. Karla Lwangy zaměstnává 76 pracovníků. Udržet stabilní kvalifikovaný tým je největší výzvou pro každé vesnické odborné zdravotnické zařízení v Ugandě. Lékařů a zdravotních sester je obecně v zemi málo, hledají často uplatnění v zahraničí. Navíc soukromé nemocnice ve městech nabízejí lékařům a sestrám vyšší výdělky a lepší životní standard než život na vesnici. Česká nemocnice sv. Karla Lwangy má stabilní tým, během uplynulého roku odešli za jiným zaměstnáním pouze dva pracovníci.

Nemocnice věnuje velkou pozornost vzdělávání odborného personálu. Dva krát ročně pořádá chirurgický výcvik. Do nemocnice přijíždí na několik dní specialista, často ze zahraničí, a předává lékařům Česká nemocnice v Ugandě v roce 2016 v číslech, foto Tereza HronováČeské nemocnice praktické dovednosti. Chirurgické výcviky se vždy zaměřují na konkrétní chirurgický zákrok. Tímto způsobem byla do České nemocnice zavedena operace porodnické píštěle. Jeden z chirurgických výcviků konaných v loňském roce se opět zaměřil na tuto operaci. Zdarma při ní bylo operováno 25 žen.

Nemocnice dále nabízí stipendia, která umožňují zdravotníkům zvýšit svou odbornost. V uplynulém roce využili dva pracovníci (jeden lékař a jedna zdravotní sestra) zmíněných stipendií. Nemocnice vysílá zdravotníky i na stáže do větších nemocnic. V uplynulém roce je absolvovali čtyři pracovníci; stáže se zaměřovaly na radiografii, ošetřovatelství, péče o HIV pozitivní pacienty, ošetřovatelství v pediatrii a systém zdravotnictví.

Předávání odborných znalostí mezi jednotlivými odborníky v nemocnici zajišťují pravidelné každotýdenní semináře. Vždy ve středu ráno mezi 8 a 9 hodinou probíhá seminář na konkrétní téma, kterého se účastní všichni zdravotníci. Vybrané téma prezentuje buď člen nemocničního týmu, nebo externista.

Přednášky na různá zdravotní témata probíhají i pro pacienty. Věnují se hygieně, prevenci nemocím atd. Přednášky probíhají v zastřešeném atriu nemocnice každou středu a pátek.

Nemocnice díky darům z Česka

V uplynulém roce hospodařila Česká nemocnice sv. Karla Lwangy s rozpočtem 8 320 000 Kč. Příspěvek Arcidiecézní charity Praha činil 72 % rozpočtu. Pacienti zaplatili na poplatcích 19 % příjmů nemocnice. Příspěvek z veřejných ugandských zdrojů a dalších darů činil 9 % příjmů nemocnice.

Arcidiecézní charita Praha získala finanční prostředky na podporu nemocnice zejména z darů soukromých dárců (Sponzorství nemocničního lůžka), z veřejné sbírky, z benefičního koncertu konaného tradičně 31. října a z Tříkrálové sbírky. Dar Arcidiecézní charity Praha využila Česká nemocnice zejména na pokrytí mzdových nákladů a na nákup léků a zdravotnického materiálu. Tyto dvě položky tvoří největší část výdajů nemocnice.

Chci pomoci

Děkujeme všem dárcům za podporu České nemocnice v Ugandě. Bez vaší pomoci bychom nemohli nemocnici postavit ani provozovat. Prosíme, pomáhejte nám i nadále. 

Pomoc můžete zasláním sms ve tvaru DMS UGANDA na telefonní číslo 87 777. Za sms zaplatíte 30 Kč a nemocnice získá 28,5 Kč.

Pomáhejte pravidelně. Zapojte se do Sponzorství nemocničního lůžka.

Děkujeme!