Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Česká nemocnice v Ugandě zachraňuje životy novorozenců HIV pozitivních matek

Česká nemocnice v Ugandě zachraňuje životy novorozenců HIV pozitivních matek

V České nemocnici sv. Karla Lwangy probíhá již třetím rokem pilotní projekt ugandského Ministerstva zdravotnictví zaměřený na prevenci přenosu viru HIV z matky na dítě v těhotenství. Díky výsledkům získaným v České nemocnici již Ministerstvo přijalo celonárodní standard závazný pro všechny ugandské nemocnice. »»»

V Ugandě je 7,2 % populace HIV pozitivní. Nákaza virem HIV se nevyhýbá ani těhotným ženám a kojícím matkám. Riziko přenosu viru na novorozence je pak poměrně vysoké. Aby byla míra přenosu HIV z matky na dítě co nejmenší, byla vytvořena tzv. metoda EMTCT (z anglického „elimination of mother to child transmission of HIV“, v překladu vyloučení přenosu HIV z matky na dítě). „Tato metoda vyžaduje, aby HIV pozitivní pacientky podstoupily opakovaná předporodní vyšetření a užívaly předepsanou léčbu,“ vysvětluje Lukáš Laube, ředitel České nemocnice sv. Karla Lwangy v Ugandě.“ Konkrétně se jedná o čtyři předporodní vyšetření v průběhu těhotenství a užívání léků ARV, jež posilují imunitu a pomáhají virus ztlumit.“ V případě absence EMTCT  je šance přenosu viru HIV mezi matkou a dítětem od 15 – 45 %, při řádné aplikaci je možné riziko snížit pod 5 %.

Metodu EMTCT je možné uplatňovat v několika variantách. V současné době se ve světě používají tři způsoby tzv. varianta A, varianta B a varianta B+. Rozdíl spočívá v kombinaci ARV léků a době jejich užívání pacientem. Česká nemocnice sv. Karla Lwangy byla jednou z vybraných nemocnic v Ugandě, kde od roku 2011 probíhá pilotní projekt, v němž ugandské Ministerstvo zdravotnictví testuje variantu B+ metody EMTCT. V nemocnici funguje specializovaná ambulance pro EMTCT, která slouží právě těhotným ženám infikovaným virem HIV. V průběhu roku 2013 bylo v nemocnici testonáno na přítomnost viru HIV více než 1000 budoucích maminek. 150 z nich byla podána ARV léčba. Zdravotní personal zkoumá účinek a dopad léčby a výsledky předává centrálnímu úřadu k vyhodnocení.

Česká nemocnice se tak podílela na tom, že byla v Ugandě varianta B+ přijata jako celonárodní standard. Od Ugandy tento postup přejala také Rwanda, Keňa a Tanzánie. “Praxe ukázala, že důsledné využívání EMTCT a konkrétně její varianty B+ zachraňuje životy novorozenců. Je však bohužel realitou, že kvůli špatnému financování v ugandském zdravotnictví je v zemi nedostatek ARV léků, a tak není EMTCT aplikována zcela plošně,” uzavírá Lukáš Laube.