Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Dárek novorozencům v Ugandě

Dárek novorozencům v Ugandě

Pro porodnické oddělení jsme zakoupili přetlakové ventilace CPAP, speciální zařízení, které pomáhá zachraňovat předčasně narozená miminka. Ta mívají potíže s intenzitou dýchání a opakovaně se jim zastavuje dech. Každý nádech je pro ně totiž stejně těžký jako ten první.

Lékaři z Buikwe se proto na dárce obrátili s prosbou o nákup těchto dýchacích přístrojů na novorozenecké oddělení. „Měsíčně se totiž potýkali s dvaceti takovými případy. Od nynějška je pomáhají řešit hned tři tato zařízení,“ informuje z Buikwe ředitel České nemocnice James Kazungu.

Dýchací přístroj CPAP dotazil do nemocnice:

Dárek novorozencům v UganděDárek novorozencům v UganděDárek novorozencům v UganděDárek novorozencům v Ugandě