Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Deset let České nemocnice v Ugandě

Deset let České nemocnice v Ugandě

Přesně před deseti lety posvětil kardinál Miloslav Vlk v ugandském Buikwe Českou nemocnici. Díky vám pomohla od té doby téměř tři sta tisícům pacientů. Jak se nemocnici daří naplňovat cíle, k jakým byla zřízena?

Česká nemocnice v UganděArcidiecézní charita Praha spolu s ugandskými partnery stanovila před deseti lety cíle, kterých má Česká nemocnice dosáhnout. Týkají se zdraví dětí v programu Adopce na dálku®, těhotných žen, matek a novorozenců, dětí trpících podvýživou, místního zdravotního personálu a jeho odbornosti i místních partnerů, do jejichž rukou má být nemocnice předána. Tyto cíle zahrnují:

  • Rozšířit program Adopce na dálku®o kvalifikovanou zdravotní a preventivní péči pro podporované děti
  • Zajistit kvalitní lékařskou a preventivní péči pro další obyvatele kraje Buikwe, zvláště pak pro těhotné ženy a matky s dětmi
  • Šířit osvětu o správných zásadách hygieny a výživy, o možnostech prevence HIV/AIDS, malárie a dalších chorob
  • Přispět ke snížení dětské úmrtnosti, podvýživy, přenosu viru HIV z matky na dítě 
  • Zvyšovat kvalitu stávajících služeb včetně integrace služeb nabízených HIV klinikou, jejíž výstavba představuje samostatný projekt
  • Zvyšovat kvalifikaci místního zdravotního personálu
  • Implementovat efektivní informační systém a transparentní hospodaření se zásobami a léčivy
  • Budovat kapacitu místních partnerů, aby mohli nemocnici v budoucnu provozovat bez našeho zapojení
  • Mobilizovat svépomocné síly vesnických komunit prostřednictvím interaktivních vzdělávacích programů
  • Zapojit širokou veřejnost České republiky do pomoci v zahraničí a informovat ji o rozvojové problematice

„Nemocnice zachránila tisíce lidských životů. Každý den na ni v Ugandě spoléhají desítky pacientů, pro které je jedinou záchranou,“ říká ředitel Arcidiecézní charity Praha Jaroslav Němec, „chtěl bych u příležitosti jejích desátých narozenin poděkovat všem, kteří se na jejím vzniku a provozu podíleli, zejména všem českým pracovníkům, kteří v uplynulých letech stáli v jejím čele a nesli odpovědnost za její každodenní provoz. S Diecézí Lugazi jsme při vzniku nemocnice podepsali smlouvu o spolupráci na pět let, v níž stojí, že nemocnici bude provozovat Arcidiecézní charita Praha. Následně byla smlouva o pět let prodloužena a pomalu nastane čas, kdy provoz převezme Diecéze Lugazi. Na tento krok se obě strany připravovaly. Nyní plánujeme konkrétní kroky k předání nemocnice do rukou našeho místního partnera. Na Českou nemocnici v Buikwe budeme i dále finančně přispívat.“

Děkujeme všem dárcům za jejich podporu, bez níž by Česká nemocnice nemohla pomáhat a naplňovat své poslání.