Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Díky České nemocnici došlo k úbytku nakažlivých nemocí a podvýživy

Díky České nemocnici došlo k úbytku nakažlivých nemocí a podvýživy

Zářijový Bulletin Arcidiecézní charity Praha přinesl rozhovor s Mgr. Lukášem Laubem, který působil dva roky v Ugandě v pozici ředitele České nemocnice sv. Karla Lwangy. Hovoří o fungování nemocnice, programu Sponzorství nemocničního lůžka i o chystaném Benefičním koncertě.

Mohl byste přiblížit, jak to na místě vypadá? Když do nemocnice vstoupíte, co je na první pohled nápadně jiné, než v české nemocnici?

Na první pohled vás pravděpodobně zaujme čilý ruch, který v nemocnici panuje. Kolem nemocnice vidíte mnoho lidí. Někdo pere v lavorech prádlo, někdo vaří na otevřeném ohništi, skupina lidí jen sedí na trávě a povídá si. Stejně čilo je uvnitř nemocnice. Jednotlivá oddělení jsou plná, prázdná lůžka nenajdete. U lůžek na rohožích posedávají nebo polehávají příbuzní pacientů. V Africe se totiž uplatňuje tzv. systém jedna plus jedna. Spolu s pacientem v nemocnici zůstává jeden příbuzný, který se o něj stará.

Samotná nemocnice je ve srovnání s českými poměry malá. Je to zděná přízemí budova nebo spíše komplex budov okolo nezastřešeného atria. V něm buď čekají desítky pacientů na ambulantní ošetření, nebo probíhá vzdělávací přednáška.

A co je jiné na druhý pohled, když se pozorovatel s provozem blíže seznámí?

Je to vše jiné. Především máme mnoho pacientů. Naše nemocnice ošetří při 93 zaměstnancích kolem 25 tisíc pacientů ročně. To vše musíme zvládnout s omezenými finančními prostředky a bez nejmodernějšího vybavení.

To klade zřejmě velké nároky na lékaře i management…

Ano. Lékaři dokáží i s omezeným přístupem k vybavení, lékům a testům dosáhnout dobrých výsledků. Při stanovování diagnózy a při léčbě musí být mnohdy flexibilní a hledat neobvyklá řešení. Kupříkladu nebližší test pro mimoplicní tuberkulózu se dá udělat až v Kampale. Lékaři ji musí umět diagnostikovat bez testu, popřípadě pro konzultaci se specialisty užít chytrý telefon, příznaky a pacienta nafotit, poslat přes MMS a čekat na odpověď. 

Komu nemocnice pomáhá? Pro koho byla vybudována?

Nemocnice pomáhá především chudým lidem v Buikwe a jeho okolí. Mimochodem má pacienty i z 80 km vzdáleného ostrova Buwumy. Těžiště práce spočívá v léčbě nemocí, které trápí velkou část populace: malárie, tuberkulóza a HIV, podvýživa, infekce, paraziti. Z chirurgických zákroků provádíme nejčastěji operace v dutině břišní, z gynekologie císařské řezy.

Je tato léčba pro pacienty zdarma?

Nemocnice není bezplatná, nicméně cena, jež pacienti platí, je menši než ceny v ostatních nemocnicích. Jen pro srovnání v roce 2013 byla Česká nemocnice druhá nejlevnější z celé sítě katolických nemocnic, které zahrnují zhruba polovinu všech ugandských nemocnic. V případě, kdy pacient nemůže poplatek zaplatit, léčbu samozřejmě neodmítáme, ale využíváme náš Sociální fond. 

Nemocnice pomáhá od roku 2007. Je 7 let dostatečně dlouhá doba na to, aby se projevilo zlepšení ve zdravotním stavu obyvatel ve spádové oblasti? Pokud ano, v jakých oblastech?

Ano. Díky České nemocnici došlo k úbytku nakažlivých nemocí jako je tyfus či zápal plic. Velkého zlepšení jsme dosáhli u podvýživy, u typů Kwashiorkor i Marasmus. V roce 2007 jsme zaznamenávali až 500 případů měsíčně, nyní k nám přichází maximálně 20 pacientů. Díky našim nutričním školením, včasným novorozeneckým prohlídkám a programu mobilní ordinace se nám podařilo dosáhnout velkého pokroku.

Dále došlo k poklesu HIV/AIDS, i když to je celougandský fenomén způsobený větším přístupem ARV léku široké veřejnosti.

Je Česká nemocnice zaměřena na všeobecné lékařství nebo ji chcete specializovat?

Poslední dva roky se snažíme nemocnici více specializovat na dětské a ženské zdraví, jehož potřebnost se nám v rurálním prostředí Ugandy jeví jako velmi značná. Pro zajímavost Uganda má jednu z největších porodností na světě. S tím souvisí i jeden náš aktuální cíl. Chceme zvládnout operaci porodnické píštěle. Záznamy o jejím přesném výskytu v podstatě neexistují. Je to skryté onemocnění, o kterém se nemluví, ale které postihuje podle odhadů celosvětově na dva milióny žen v rozvojových zemích. Jde o píštěl (trhlinu) v močovém měchýři způsobenou protrahovaným porodem, kdy žena nemá přístup k adekvátní zdravotní péči. Projevy nemoci jsou velmi stigmatizující a prakticky vyřazují ženu z normálního života. Víme, že v samotném okolí Buikwe se žen trpící píštělí nachází mnoho desítek. I když se nám daří šířit v komunitě osvětu a motivovat stále větší množství žen k porodům v nemocnici, stále jich probíhá jedna třetina v domácích podmínkách.

Nemocnice vznikla v oblasti, kde působí program Adopce na dálku®. Jak dnes tyto dva projekty spolupracují?

Děti z programu Adopce na dálku® jsou našimi pacienty.  Dokonce mají svůj prioritní den (v úterý ráno), aby stihly ten den ještě jít do školy. Měsíčně ošetříme zhruba sto dětí z programu.

Uplynul téměř rok od zahájení programu Sponzorství nemocničního lůžka. Jaké jsou výsledky?

Program Sponzorství nemocničního lůžka ukázal dárcům, že i relativně malé finanční částky dokáží zachránit život nebo zdraví konkrétního pacienta. Ohlas dárců nás velice těší. Díky programu Sponzorství nemocničního lůžka jsme vybrali prostředky, které pokryly více než třetinu z provozních nákladů nemocnice hrazených Arcidiecézní charitou Praha.

Výtěžek letošního Benefičního koncertu Arcidiecézní charity Praha bude věnován právě na program Sponzorství nemocničního lůžka. Proč se tak Charita rozhodla?

Česká nemocnice sv. Karla Lwangy je výjimečný projekt. Jde o největší český zdravotnický projekt v zahraničí. Pomoc jednotlivců a rodin z celé České republiky směřuje přímo nejchudším lidem v Ugandě. K jistotě, že budeme schopni nemocnici finančně udržet i v budoucnu, stále schází pravidelná podpora dalších dárců. Chceme i prostřednictvím Benefičního koncertu myšlenku Sponzorství nemocničního lůžka rozšířit mezi další lidi.