Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Hlasitý Den nemocnice

Hlasitý Den nemocnice

29. září proběhne vůbec první prezentační Den Nemocnice sv. Karla Lwangy.

ŠkoleníVšichni její zaměstnanci se budou již ve dnech slavnosti předcházejících podílet na informování svých sousedů a známých třeba cestou do práce. Veřejnou prezentaci významného dne podpoří také místní rozhlasové vysílání.

Slavnost zahájí mše svatá v nemocniční kapli. Pro oficiální hosty pak přijde na řadu prohlídka nemocnice. To už však žáci Základní školy sv. Jana Nepomuckého v Kitule předvedou návštěvníkům svá vystoupení, na něž naváže oficiální část programu uvedená zahajovací řečí předsedy Správní rady nemocnice Dr. Joachima Zziwy a biskupa diecéze Lugazi. Jejich slova otevřou následné prezentace jednotlivých nemocničních oddělení a služeb z úst pracovníků příslušných oddělení.

K myšlence zorganizovat prezentační den nemocnice vedla zjištění výzkumu, který provedli studenti Univerzity v Mukono. Z něj vyplynulo, že v oblastech odlehlejších od nemocnice lidé dosud neznají výhody a služby, které jim nemocnice přináší, a přicházejí se proto léčit pozdě. S tím jsou spojeny vyšší náklady léčby. Jednoznačným cílem akce proto bude propagace služeb v místní komunitě a posílení vztahů s místními autoritami, z nichž by vyplynula větší spolupráce a příležitosti pro získávání finančních zdrojů. Nemocnice totiž zažívá v posledních měsících zvýšenou poptávku pacientů, přestože její zdroje zůstávají odkázány na financování ze strany dárců Charity Praha a samotných pacientů a na malý vládní příspěvek.

Na seznamu hostů figurují zástupci rozvojových organizací působících v Ugandě: Belgické rozvojové agentury, Italské rozvojové agentury, UNICEF, UNFPA, World Vision, PREFA, WHO, Save the Mothers a Mild May. Dorazí samozřejmě i zástupci místních samospráv: městské rady a okresního zdravotnického výboru, představitelé partnerských zdravotnických center a tradiční léčitelé.

Máte-li v září do Ugandy cestu, nezapomeňte se na naši prezentaci přijít podívat.