Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

I drobný dar zachrání život

I drobný dar zachrání život

Dnešní Lidové noviny přinášejí článek o České nemocnici sv. Karla Lwangy a dárcovském programu Sponzorství nemocničního lůžka. Autorem je David Kasl.

Zdroj: Lidové noviny, 14. října 2014

I drobný dar zachrání život

Česká nemocnice v Ugandě vybudovaná Arcidiecézní charitou Praha ročně ošetří více než 25 tisíc pacientů.

Na počátku byl program Adopce na dálku, který Arcidiecézní charita Praha spustila v Ugandě v roce 2001. „Díky finanční podpoře dárců z Česka jsme poslali již více než 7300 dětí do školy a zajistili jim tak vyhlídky na lepší život,“ říká ředitel charity Jaroslav Němec.

Následovaly další programy, například podpora pracovních příležitostí v zemědělství a drobném podnikání, zakládání knihoven a vybavování škol (v únoru 2010 Arcidiecézní charita Praha otevřela vlastní Základní školu sv. Jana Nepomuckého). Od roku 2011 funguje i komplexní program komunitního rozvoje.

„Základním předpokladem pro kvalitní život je dobrý zdravotní stav, a tak jsme se rozhodli zajistit podporovaným dětem vedle vzdělání i kvalitní zdravotní péči,“ dodává Němec.

Děje se tak díky v současnosti největšímu zdravotnickému projektu, který čeští dárci podporují v zahraničí – České nemocnici sv. Karla Lwangy. Arcidiecézní charita Praha ji vybudovala v roce 2007 v ugandském kraji Buikwe, v oblasti, kde je nejvíce podporovaných dětí.

„Děti z Adopce na dálku mají dokonce svůj prioritní den – úterý ráno –, aby stihly ten den ještě jít do školy. Měsíčně jich z programu ošetříme zhruba sto,“ vysvětluje Lukáš Laube, který nemocnici dva roky vedl. A dodává: „Naše nemocnice ošetří při 93 zaměstnancích kolem 25 tisíc pacientů ročně. To vše musíme zvládnout s omezenými finančními prostředky a bez nejmodernějšího vybavení.“ Náklady na provoz činí ročně osm milionů korun. Pacienti přispívají malým poplatkem za poskytovanou péči, šest milionů hradí Arcidiecézní charita Praha (příští rok pět).

Kromě dárcovských SMS (více na Nemocniceuganda.cz) mohou již rok individuální i firemní dárci přispívat také v rámci programu sponzorství nemocničního lůžka (300 korun zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení, 500 týdenní hospitalizaci matky v porodnici, 850 týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení, 1100 týdenní provoz chirurgického lůžkového oddělení a 7600 korun týdenní náklady na lůžko s intenzivní péčí. A nemoci ubývají „Program dárcůmukázal, že i relativně malé finanční částky dokážou zachránit život nebo zdraví konkrétního pacienta. Ohlas dárců na sponzorství lůžka nás velice těší, vybrali jsme díky němu prostředky, které pokryly více než třetinu z provozních nákladů nemocnice hrazených Arcidiecézní charitou Praha,“ podotýká Laube.

Dobrou zprávou pro dárce je, že i díky jejich pomoci došlo v oblasti, kde nemocnice působí (polovina tamních obyvatel žije pod hranicí chudoby), k úbytku nakažlivých nemocí, jako je tyfus či zápal plic. Díky nutričním školením, včasným novorozeneckým prohlídkám a mobilní ordinaci se rovněž podařilo dosáhnout velkého pokroku u podvýživy, jak přibližuje Laube: „V roce 2007 jsme zaznamenávali až 500 případů měsíčně, nyní k nám přichází maximálně 20 pacientů.“

Vizí Arcidiecézní charity Praha je zapojovat do provozu nemocnice v co největšímířemístní partnery – diecézi Lugazi a kraj Buikwe.

„Do financování se také snažíme zapojit co nejvíce dárců z Česka, kterým není lhostejná záchrana životů těch nejchudších v rovníkové Africe,“ říká ředitel charity Němec. A přidává pozvánku na tradiční benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha, který proběhne v Praze 31. října: „Abychom myšlenku našeho programu rozšířili mezi co nejvíce lidí a v ideálním případě získali další pravidelné podporovatele, bez nichž bychom provoz nemocnice dlouhodobě neufinancovali, věnujeme celý výtěžek z koncertu právě české nemocnici v Ugandě.“

Podpořte nemocniční lůžko

  • Arcidiecézní charita Praha pořádá 31. října v pražském Obecním domě 23. benefiční koncert. Každá zakoupená vstupenka podpoří týdenní provoz jednoho nemocničního lůžka v české nemocnici v Ugandě.
  • Symfonický orchestr hl. m. Prahy a Český filharmonický sbor Brno uvedou Janáčkovu Glagolskou mši a díla Antonína Dvořáka, Ottorina Respighiho a Johana Halvorsena. Vstupenky na www.praha.charita.cz nebo v síti www.ticketportal.cz.
  • Do sbírky lze přispět i přímo na účet Arcidiecézní charity Praha 749126/5500 či formou dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru DMS UGANDA nebo DMS ROK UGANDA.

Péče o pacienty i personál. Česká nemocnice v Ugandě provozuje ambulance, lůžková oddělení i mobilní ordinaci. V posledních dvou letech se snaží více specializovat na dětské a ženské zdraví. Jedním z cílů je zvyšování kvalifikace místního personálu a vybudování vlastního školicího střediska.