Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Jak České nemocnici pomáhala veřejná sbírka

Jak České nemocnici pomáhala veřejná sbírka

V roce 2017 darovali dárci ve veřejné sbírce pro Českou nemocnici v Ugandě částku 1 757 002 korun. Díky této pomoci jsme mohli v Buikwe zajistit nepřetržitou zdravotní péči pro spádovou oblast 32 tisíc obyvatel. Děkujeme za vaši podporu!

Veřejná sbírka pro Českou nemocnici sv. Karla Lwangy v Ugandě v roce 2017:

Hrubý výtěžek 1 757 002,00 Kč
     z toho příspěvky na sbírkový účet 749126/5500 1 477 196,00 Kč
     z toho prodejem vstupenek  262 750,00 Kč
     z toho dárcovskými textovými zprávami 17 056,00 Kč
Náklady spojené s konáním sbírky
(bankovní poplatky, tisk poštovních poukázek, inzerce)
86 517,00 Kč (4,92 %)
Čistý výtěžek 1 670 485,00 Kč
Použití čistého výtěžku
(mzdy zaměstnanců nemocnice)
1 181 870,00 Kč
Rezerva do dalších let z čistého výtěžku z roku 2017 488 615 Kč

dětská pacientka BlessingJaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha, říká: „Velmi si vážíme každého příspěvku na podporu nemocnice, který od dárců obdržíme. Česká nemocnice v Ugandě je velké dílo pomoci, které zachraňuje tisíce lidských životů včetně životů matek a novorozenců. To by nebylo nikdy možné bez štědrosti českých dárců.“

„Čistý výtěžek veřejné sbírky byl ve sledovaném období využit v souladu s účelem veřejné sbírky jako finanční příspěvek na zajištění chodu České nemocnice sv. Karla Lwangy v Ugandě, která poskytuje nepřetržitou zdravotní péči ve venkovské oblasti Ugandy,“ konstatuje Protokol o kontrole veřejné sbírky, kterou provedl v polovině dubna 2018 Magistrát hl. m. Prahy. Částku 1 181 870 korun z veřejné sbírky využila nemocnice na částečnou úhradu mezd lékařů, zdravotních sester a dalšího personálu.

„Děkuji Arcidiecézní charitě Praha za dlouhodobou podporu České nemocnici v Ugandě. Tato štědrá pomoc nám pomáhá držet poplatky pro pacienty co nejníže a tím péči zpřístupnit i sociálně slabým,“ říká James Kazungu, ředitel České nemocnice.

Jak se můžete do veřejné sbírky zapojit:

  • darem na bankovní účet sbírky 749126/5500,
  • zakoupením vstupenky na benefiční koncert, který Arcidiecézní charita Praha pořádá tradičně 31. října v Obecním domě.
  • Jednorázová a trvalá dárcovská DMSjednorázovou textovou dárcovskou zprávou ve tvaru DMS UGANDA 30 nebo DMS UGANDA 60 nebo DMS UGANDA 90 zaslanou na číslo 87 777. Cena dárcovské sms je 30, 60 nebo 90 Kč. Česká nemocnice v Ugandě obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
  • trvalou textovou dárcovskou zprávou ve tvar u DMS TRV UGANDA 30 nebo DMS TRV UGANDA 60 nebo DMS TRV UGANDA 90 zaslanou na číslo 87 777. Každý měsíc vám bude automaticky odečtena částka 30, 60 nebo 90 Kč. Česká nemocnice v Ugandě obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Službu provozuje Fórum dárců. Více na www.darcovskasms.cz

Podporujte Českou nemocnici pravidelně:

Jsme přesvědčeni, že Česká nemocnice sv. Karla Lwangy je výjimečným projektem. Váš dar se promění v konkrétní pomoc. Konkrétním pacientům zachránilo ošetření v nemocnici život. Českou nemocnici stojí za to podporovat pravidelně.

dětská pacientka BlessingStanete-li se pravidelným dárcem, registrujeme vaše kontaktní údaje do dárcovské databáze. Jednou ročně od nás dostanete souhrnné potvrzení o vašich darech pro daňové účely. Dvakrát ročně obdržíte poštou náš Bulletin.

Dětská pacientka z úvodní fotografie:

V nemocnici se právě léčí dívka Blessing s těžkou malárií. Po příjezdu do nemocnice musela být okamžitě hospitalizována. Přítomnost obou rodičů a intenzivní péče zdravotnického personálu Blessing prospívá, její stav se rychle lepší.

Připojte se k pomoci i Vy: