Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Jarní dílo v nemocnici, která nezná jaro

Jarní dílo v nemocnici, která nezná jaro

Přinášíme Vám čtvrletní souhrn novinek, které se udály v naší nemocnici.

Save the Mothers

V březnu začala nemocnice aktivně spolupracovat s kanadskou organizací Save the Mothers. Tato nestátní organizace již od roku 2004 ve spolupráci s Univerzitou v Mukonu vzdělává zdravotnické pracovníky v oblasti péče o matku a dítě. Výsledkem našeho společného úsilí se stal program vzdělávání terénních pracovníků jako komunitních mobilizátorů zodpovědných za preventivní zdravotnickou práci v komunitách. Podporu nemocnici v Buikwe poskytuje svými pravidelnými konzultacemi také kanadský specialista Dr. Steven, který porodnické služby v nemocnici pokrývá. Dr. Steven pořádá semináře pro střední a nižší zdravotnický personál a v neposlední řadě podporuje metodologii komunitní osvětové práce na podporu mateřského zdraví.

Spolupráce s italskou neziskovou organizaci 

V období dubna práci nemocnice v Buikwe podpořil svou přítomností chirurgický tým z Itálie. Skupina zahrnovala chirurga, anesteziologa a chirurgickou sestru. Specialisté, kteří původně přijeli na návštěvu s cílem zhodnotit zdravotnické potřeby místa, se pilně zapojili do práce operačního sálu. Po dobu dvou týdnů pracovali v nemocnici v Buikwe; jejich operační program začínal v časných ranních hodinách a končil za soumraku. Výtečně tak vyplnili období dovolené českého chirurga a zajistili kvalitní pokrytí chirurgických služeb. 

Nemocnice láme rekordy 

Vrchol malarické sezony, nedostatečně fungující státní zdravotnická zařízení a v neposlední řadě snadná dostupnost kvalitních zdravotnických služeb v nemocnici Buikwe, to vše přispělo k rekordnímu vytížení nemocnice v období dubna a května. Počty pacientů, kteří prošli ambulantním ošetřením, přesáhly hranici 2000 za měsíc. Rekord padl i ve využití služeb lůžkových oddělení (dětské, dospělé, porodnice), na kterých se v uplynulých dvou měsících vystřídalo pres 1200 pacientů. Ke skvělé práci nemocnice v současné chvíli přispívá 93 převážně místních zaměstnanců.

Rozšíření služeb 

Od měsíce června byly služby nemocnice rozšířeny o práci zubní ordinace. Vybavení, které poskytla italská nezisková organizace Family of Africa, tak od tohoto měsíce účelně využívají pacienti spádové oblasti nemocnice, mezi nimi i dětští pacienti z programu Adopce na dálku®.