Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Karanténa v Ugandě odřízla chudé od zdrojů obživy. Pomohli jsme rodinám v kraji Buikwe

Karanténa v Ugandě odřízla chudé od zdrojů obživy. Pomohli jsme rodinám v kraji Buikwe

Nejchudším rodinám v kraji Buikwe, ve spádové oblasti České nemocnice v Ugandě, jsme poskytli materiální pomoc – základní potraviny a dezinfekční prostředky.

Přestože Uganda patří k zemím, kde celkové počty nakažených koronavirem zatím nejsou vysoké, vládou nařízená karanténa zkomplikovala místním lidem přístup k běžnému výdělku. Omezení volného pohybu a cestování zasáhlo množství malých řemesel a firem. Proto jsme už v polovině května začali s distribucí základních potravin rodinám dětí z programu Adopce na dálku, který v Ugandě funguje už téměř dvacet let. Mouku, rýži, fazole, sůl, cukr a dezinfekci dostalo v první fázi 270 rodin z programu.

Kromě toho se našim pracovníkům na místě podařilo vytipovat dalších 130 rodin mimo program, které se kvůli restrikcím spojeným s pandemií covid-19 ocitly v kritické životní situaci. Šlo především o seniory, nemocné, samoživitelky a osiřelé děti.

Pomoc za 270 000 Kč je možná díky finančnímu přispění českých dárců.

Samotná distribuce materiální pomoci proběhla dům od domu v souladu s vládními nařízeními o udržení sociálního odstupu. Vláda zajistila dohled policie k zabezpečení pořádku a vyloučení konfliktů, protože nedostatek potravin se dotkl téměř všech rodin v zemi.

„Radost příjemců pomoci byla o to větší, že ji vůbec nečekali a byla pro ně překvapením,” přibližuje ředitel Arcidiecézní charity Praha Jaroslav Němec. „Potěšení a ocenění nám dali najevo i naši partneři v Ugandě: Bůh žehnej dárcům a jejich rodinám a týmu Arcidiecézní charity za toto velké gesto další pomoci, napsali nám.”

Karanténa v Ugandě odřízla chudé od zdrojů obživy. Pomohli jsme 400 rodinám v regionu BuikweKaranténa v Ugandě odřízla chudé od zdrojů obživy. Pomohli jsme 400 rodinám v regionu Buikwe