Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Koncert pomohl potřebným pacientům v Ugandě

Koncert pomohl potřebným pacientům v Ugandě

Více než tisíc posluchačů přišlo podpořit 24. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha konaný ve prospěch České nemocnice v Ugandě. Záštitu nad koncertem převzal pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Výtěžek koncertu přesáhl 280 tisíc korun.

Koncert se uskutečnil 31. října 2015 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. Na programu byly skladby v provedení unikátního violoncellového kvarteta Prague Cello Quartet a Dvořákova Novosvětská symfonie v podání Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK. Během koncertu proběhlo slavnostní udílení Cen Charity Česká republika 2015. Ocenění získalo devět pracovníků a dobrovolníků Charity, kteří se mimořádně zasloužili o rozvoj charitního díla. Koncert moderoval Vladimír Kořen.

Posluchačům koncertu i dárcům, kteří přispěli na jeho účel, poděkoval Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha: „Každý den na nás v Ugandě spoléhají desítky pacientů, pro které je naše nemocnice jedinou záchranou. Víme, že bez vaší pomoci bychom nemohli Českou nemocnici v Ugandě ani vybudovat, ani provozovat. Za celý tým nemocnice vám děkuji za vaši pomoc.“