Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Koordinační setkaní nemocnic a zdravotnických zařízení

Dne 23. ledna bude mít nemocnice v Buikwe možnost přivítat zástupce distriktních nemocnic. Stane se tak v rámci setkání, jehož účelem je zlepšit koordinaci a referenční systém mezi zdravotnickými zařízeními v oblasti Buikwe.

Významným bodem programu bude revize spádových oblastí jednotlivých zdravotnických zařízení a supervize zdravotnické péče poskytované distriktem Buikwe. Setkání se budou účastnit jak zástupci státních tak i nestátních zařízení. Schůzka by měla odstartovat pravidelné novoroční setkávání zástupců nemocnic a přispět tak k harmonické spolupráci.