Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Lůžka s nadstandardní péčí pomohou udržet nízké poplatky za léčbu

Lůžka s nadstandardní péčí pomohou udržet nízké poplatky za léčbu

Na podzim minulého roku se Česká nemocnice v Ugandě rozšířila o pět pokojů s nadstandardní péčí. Zeptali jsme se ředitele JAMESE KAZUNGU, proč vznikla tato nová lůžka v nemocnici, která slouží především chudým lidem, a jaké jsou dosavadní zkušenosti s jejich provozem.

Lůžka s nadstandardní péčí pomohou udržet nízké poplatky za léčbuPosláním České nemocnice v Buikwe byla od jejího počátku služba chudým lidem, kteří neměli přístup ke kvalitní zdravotní péči. Nyní se nemocnice rozšířila o lůžka s nadstandardem. Mění se hlavní poslání nemocnice?

Nikoli. Právě naopak. Nadstandardní lůžková část, neboli soukromé křídlo, jak tady v nemocnici říkáme, je ziskovým projektem, který má za cíl vydělat pro nemocnici peníze, aby mohla i nadále poskytovat kvalitní a cenově dostupnou zdravotní péči sociálně slabým lidem kraje Buikwe. Jak známo, naše nemocnice má ve srovnání s jinými nemocnicemi nížší poplatky a tento stav bychom chtěli zachovat. K tomu potřebujeme pravidelné zdroje financování.

Jaké to v současné době jsou?

Dotace od ugandské vlády zahrnuje jak finanční podporu, tak základní léčivo například na malárii či anteretrovirální léčbu pro HIV pozitivní pacienty. Výše dotace se mění, minulý rok dosahovala přibližně 150 tisíc korun. Občas získáme podporu od některé místní neziskové organizace. Jsme aktivní a donory oslovujeme. Nedávno jsme žádali o podporu Rotary klub, holandskou organizaci MIVA, USAid, UKAid, Japonskou ambasádu v Kampale, univerzitu Makerere. Dárci vidí, že má nemocnice dobré výsledky, a tak se nám v dotačních řízeních daří uspět. Takto jsme získali například kvalitní terénní motorku. Nejdůležitější však je pro nás pravidelná podpora, na kterou se můžeme spolehnout. Ta přichází prostřednictvím Arcidiecézní charity Praha od českých dárců. Bez této pomoci bychom zatím nedokázali udržet stávající provoz nemocnice.

Popište prosím, jak lůžková část s nadstandartní péčí vypadá.

Všech pět pokojů je jednolůžkových. Jeden z pokojů má vlastní sociální zařízení, ostatní čtyři pokoje sdílí jednu společnou toaletu a koupelnu. Pokoje jsou nové a na místní poměry velmi pěkně vybavené. V ugandských nemocnicích není běžné mít v oknech záclony, na podlaze dlažbu a u postele židli pro návštěvu. Nadstandardní pokoje toto vše mají. Hlavní výhodou je ale soukromí pro pacienta a jeho rodinné příslušníky (pozn.: v ugandských nemocnicích pobývá s pacientem jeho rodinný příslušník, který se o něj stará, vaří a podává jídlo, pere atd.). Zdravotní výkony a léky jsou pro všechny pacienty v nemocnici stejné.

Jak náročné bylo nadstandardní lůžka vybudovat?

Pro pokoje jsme našli prostor v části nemocnice, která sloužila jako zázemí zaměstnanců, ale nebyla tak intenzivně využívána. Od prvotní myšlenky po zprovoznění oddělení uplynuly 2 roky. Samotná rekonstrukce trvala jeden měsíc a byla plně financovaná z daru Arcidiecézní charity Praha. Chtěl bych za tuto pomoc jménem celé nemocnice poděkovat. Je to investice, z které budou mít prospěch všichni pacienti nemocnice.

Jakým pacientům soukromé křídlo slouží? A kolik si musí za nadstandard připlatit?

Denní poplatek je 25 tisíc šilinků (přibližně 150 korun). Nadstandard volí lidé, kteří mají zaměstnání a pravidelný plat – v poslední době například zaměstnanec krajského úřadu nebo zaměstnanec mezinárodní organizace. Těmto lidem jejich zaměstnavatel většinou hradí zdravotní pojištění. Je pro nás potěšující, že naši nemocnici vyhledávají nejen lidé z kraje Buikwe, ale i ze vzdálenějšího okolí. Česká nemocnice má dobré jméno a je o ni zájem.