Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Ministerská přepadovka může být i sebeprezentační

Ministerská přepadovka může být i sebeprezentační

Zaburácení silného auta ohlásilo na našem nemocničním dvoru něco neobvyklého. Všichni zaměstnanci i pacienti schopní pohybu se vyrazili k oknům podívat, co se děje. Z limuzíny vystoupilo šest noblesně oblečených lidí, delegace lékařů a pracovníků Ministerstev zdravotnictví Ugandy a Zimbabwe.

Předmětem zájmu delegace byla kvalita péče, kterou Česká nemocnice v Ugandě poskytuje pacientům. Během třídenní návštěvy zimbabwských odborníků v Ugandě je naše zařízení jednou ze tří nemocnic, kterou zde navštívili.

Naše nemocnice sv. Karla Lwangy spolupracuje s ugandským Ministerstvem zdravotnictví již po dobu pěti let.

Nemocnici v Buikwe minulé úterý navštívili jmenovitě: Joshua Kisawuzi, Henry Msulouga, Joseph Lubula, Toko Mansuar, Luaha Rwegyenne a Dophine Masabe.

Související galerie