Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Mobilní ordinace pomáhá snižovat dětskou podvýživu

Mobilní ordinace pomáhá snižovat dětskou podvýživu

Poprvé v historii České nemocnice sv. Karla Lwangy se mezi deseti nejčastějšími nemocemi neobjevila podvýživa. Pokles je výsledkem osvěty v komunitách, školách i mezi pacienty. Velkou roli hrají včasné a pravidelné novorozenecké prohlídky a program mobilní ordinace. Její práci představuje sestra Laura Surmanová, ředitelka České nemocnice.

Komu mobilní ordinace slouží?

Během výjezdů mobilní ordinace zprostředkováváme péči lidem, kteří se obvykle do žádného zdravotnického zařízení nedostanou. Podíl na tom nese nejen nerozvinutá dopravní infrastruktura a odlehlost těchto oblastí, ale také fakt, že velká část obyvatelstva stále upřednostňuje místní šamany a léčitele. Změna tohoto tradičního přístupu probíhá velmi pomalu a postupně.

Jaké služby díky mobilní ordinaci poskytujete?

Věnujeme se zdravotní prevenci. Provádíme očkování, odčervování, testy na HIV/AIDS a malárii. Lidem dáváme potřebné informace. Kromě poradenství je důležitou součástí i třeba vzdělávání o správné výživě a hygieně. Zároveň identifikujeme pacienty, jejichž stav vyžaduje ošetření v okolních zdravotnických zařízeních nebo v naší nemocnici. Zdravotní prevenci děláme i ve školách.

Jaká jsou nejčastější onemocnění, která během výjezdů identifikujete?

Břišní paraziti, infekce horních cest dýchacích, špatně léčená malárie, průjmové onemocnění nebo HIV/AIDS. Většina našich pacientů jsou dospělí ve věku 18–50 let a děti mladší 10 let. Při každém výjezdu ošetříme přibližně stovku pacientů.

Jak vás lidé přijímají?

Samotnému výjezdu předchází vypracování plánu, na co se ve vybraných oblastech zaměříme. A poté naši návštěvu vždy dopředu ohlásíme, aby se místní obyvatelé mohli v určený čas sejít a připravit. Za tímto účelem spolupracujeme s místními zástupci církevní komunity, členy zdravotnického týmu na vesnicích a využíváme lokální veřejné ohlašovací systémy. Hladká organizace je možná také díky zapojení místních vůdců. Lidé jsou za mobilní ordinaci vděční. Jejich zájem o ni je velký.