Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Narůstající počty pacientů potvrzují dobrou pověst nemocnice

Narůstající počty pacientů potvrzují dobrou pověst nemocnice

Přestože se neděje nic mimořádného, nevypukla žádná epidemie ani nedošlo k žádné přírodní katastrofě, stále více pacientů navštěvuje naši nemocnici. Tato situace je bohužel přirozenou reakcí místních obyvatel na podmínky v ugandském zdravotnictví.

Je pondělí, 30. března 2010, a počty pacientů v nemocnici sv. Karla Lwangy od časného rána rychle narůstají. Že by nějaká hromadná infekce? Nebo nová epidemie? Ne, nic nového se neděje. Přesto však stále více pacientů navštěvuje naši nemocnici. Čekárny jsou přeplněny, všechna lůžka obsazena, doktoři ošetřují jednoho pacienta za druhým. Renata, administrátorka naší nemocnice, nám píše: „Čekárny jsou plné, museli jsme přinést další lavičky a i to bylo málo… Nemáme už volné postele, některé děti leží na posteli po dvou i po třech…, dospělí už leží i na pojízdných lehátkách z operačního sálu…“.

Celá situace je bohužel přirozenou reakcí místních obyvatel na podmínky v ugandském zdravotnictví. V okolí naší nemocnice jsou sice ještě další dvě nemocnice, ale přístup k pacientům v těchto nemocnicích je neporovnatelný. Naše administrátorka Renata k tomu dodává: „Naše nemocnice má dobrou pověst, nejen že je cenově dostupná všem a nebereme úplatky, ale také přístup lékařů je zodpovědný. Jakmile je nějaký urgentní příjem (jak ve dne, tak v noci), naši lékaři jsou připraveni jednat. V nemocnici je stále někdo, kdo může poskytnout odbornou pomoc. V místních nemocnicích je situace jiná. Člověk je rád, když se tam vůbec dovolá lékaře.“

Podle nám dostupných informací musely některé nemocnice z důvodu neobdržených státních dotací přistoupit k razantním opatřením, jako bylo například uzavření některých oddělení. Ugandská vláda sice mnoha nemocnicím slibuje příspěvky na provoz, ale realita bývá mnohdy jiná. A Uganďané samotní nemohou platit za léčbu takové poplatky, aby to na provoz nemocnice stačilo.

Naše nemocnice poskytuje dostupné služby pro všechny a je jednou z mála v okolí, ve které jsou k dispozici potřebné léky. To vše je však možné jen díky podpoře dárců z České reblubliky.