Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Nemocnice sv. Karla Lwangy v Ugandě dostane k narozeninám větší porodní oddělení

Nemocnice sv. Karla Lwangy v Ugandě dostane k narozeninám větší porodní oddělení

V roce 2007 se poprvé otevřely dveře charitní nemocnice v okrese Buikwe v ugandském kraji Mukono. Letos oslavila Nemocnice sv. Karla Lwangy páté narozeniny. Charita spolu s diecézí Lugazi plánují rozšíření porodního oddělení.

Desítky tisíc obyvatel ve spádové oblasti nemocnice získaly před pěti lety přístup ke kvalitní lékařské péči. Ročně nemocnice ošetří přes 25 000 pacientů. „Nemocnice je požehnáním pro celé Buikwe,” hodnotí přínos zdravotního zařízení vrchní sestra Rhona Nsamba. „Nemocnici jsme založili jako všeobecnou, ale již od počátku jsme kladli velký důraz na péči o matky a děti,“ říká Kristina Mezereková z Centra zahraniční spolupráce. Tato specializace se v reakci na zájem pacientů dále prohlubovala. „Za uplynulých pět let se naše péče o matky a novorozence ztrojnásobila,“ dodává Kristina Mezereková. V Nemocnici nyní chybí prostory pro předporodní i poporodní péči a prevenci přenosu HIV z matky na dítě. Nedostatečná kapacita lůžkové části porodnice ztěžuje práci personálu a vede k nepohodlí pacientů. Charita spolu s místní diecézí Lugazi proto plánují přístavbu, kde bude umístěno nové lůžkové oddělení. „Smyslem plánované přístavby je adaptovat a rozšířit budovu Nemocnice tak, aby služby byly prováděny v udržitelné kvalitě,“ vysvětluje Kristina Mezereková.