Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Nová pec zamezí znečištění životního prostředí

Nová pec zamezí znečištění životního prostředí

V areálu nemocnice sv. Karla Lwangy v Ugandě jsme postavili pec ke spalování nemocničního i běžného odpadu. Stará spalovna již dosloužila a nová zamezí zbytečnému znečištění a kontaminaci prostředí. Hospodaření s odpady obecně bývá velkým nešvarem rozvojových zemí.

Výstavba pece není jednoduchou záležitostí: pro nemocniční odpad musí mít pec schopnost žáru alespoň 700 °C, kdy bez vzniku škodlivých látek shoří až 97 % materiálu. Kapacita nemocniční pece je 14 kg odpadu za 1 hodinu. Spalování je nejjednodušším a tudíž udržitelným způsobem likvidace odpadů z medicínského prostředí.

Místní pecař Bonny Lule Ssembatya zaškolil v obsluze zařízení členy nemocničního týmu – Petera Ekapoloniho a Petera Maseteho, kteří zajistí udržitelnost zařízení.