Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Nové přístroje urychlí vyšetření krevního obrazu

Nové přístroje urychlí vyšetření krevního obrazu

Díky darům českých dárců zakoupila Česká nemocnice v Ugandě dva nové přístroje, které analyzují celkový krevní obraz a provádějí jaterní a ledvinové testy. Práce laboratoře, která je součástí nemocnice, bude díky nim rychlejší a efektivnější.

Nové přístroje urychlí vyšetření krevního obrazuTesty, které provádějí nové analyzátory krevního obrazu (complete blood count machine a chemistry machine) jsou důležité zejména pro zjištění druhu infekce v těle, stavu jater a ledvin. Vyšetření jater a ledvin je nutné u všech HIV pozitivních pacientů před nasazením antiretrovirální léčby.

„Nové přístroje práci našich laborantů zrychlí a zjednoduší,“ vysvětluje Bernadeta Pavlíková, vedoucí charitní mise v Ugandě, „doposud testy prováděli manuálně na jednodušších přístrojích v kombinaci s mikroskopem. To bylo pracnější a pomalejší. Na některé druhy specializovanějších testů jsme dokonce museli pacienty odesílat do jiných nemocnic, a to oddalovalo stanovení diagnózy a léčbu.“

Analyzátory krevního obrazu stály bezmála čtvrt milionu korun (114 000 a 103 000 korun). Nemocnice je mohla pořídit jen díky českým dárcům, kteří přispěli na veřejnou sbírku nebo pravidelně sponzorují nemocniční lůžka. „Všem dárcům srdečně děkujeme za podporu!" vzkazuje z Ugandy jménem celého týmu České nemocnice Bernadeta Pavlíková.