Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Otevřený den Nemocnice sv. Karla Lwangy v Buikwe

Otevřený den Nemocnice sv. Karla Lwangy v Buikwe

Seřadit, čekat na povel kapelníka! A už slavnostní průvod zaměstnanců a návštěvníků Dne nemocnice v čele s dechovou kapelou, promáčenou vydatným ranním deštěm, mašíruje. Zastavuje před nemocniční kaplí, která praská ve všech.

Všichni se účastní mše generálního vikáře Richarda Kayondy s doprovodem místního sboru i tanečnic. Po mši požehnání nově zrekonstruovanému pooperačnímu oddělení*. Zdá se vám to také neuvěřitelné? Ugandská realita, Den nemocnice 29. září 2011, Buikwe.

Výzkum studentů oboru Komunitního zdraví Křesťanské univerzity Mukono prokázal, že procento obyvatel regionu využívajících služeb nemocnice je stále nízké, zejména kvůli vzdálenosti od nemocnice a nedostatku informací o zde poskytovaných službách. Cílem Dne nemocnice tedy byla propagace jejích služeb tak, aby se zvýšila kvalita zdravotních služeb v distriktu a tím pádem došlo i ke zlepšení celkového životního standardu místních obyvatel.

První událost svého druhu

Jak jsme vás již informovali v minulém článku o přípravách slavnosti, po úvodních projevech a poděkování Charitě Praha z úst předsedy správní rady Dr. Joachima Zziwy, vysvětlila Karolína Pličková, ředitelka nemocnice, důvody konání tohoto dne a shrnula základní informace o čtyř a půlletém působení nemocnice i její strategii do budoucna. Vedoucí jednotlivých oddělení zatím paralelně představovali služby nemocnice.

V sérii projevů pokračoval Dr. Michaela Bayigga Lulume, poslanec parlamentu, aspirant na ugandského ministra zdravotnictví, který mj. povzbudil místní obyvatele k využívání služeb nemocnice a její podpoře, která bude znamenat větší nezávislost a udržitelnost nemocnice. Dr. Richard Bossa, distriktní koordinátor zdravotní péče, se ve své prezentaci věnoval stavu zdravotnických služeb, hygienických zařízení a infrastruktury v distriktu Buikwe.

Dr. Sama Orach, zástupce Ugandského katolického lékařského institutu, živě s použitím mnohých trefných metafor zdůraznil význam poplatků v nemocnici i přesto, že tvoří malé procento ve financování nemocnice. Zároveň motivoval jak místní obyvatele k pozitivnímu přístupu v této otázce tak i představitele distriktu k další spolupráci a podpoře nemocnice. Závěrem Dr. Orach zdůraznil lidské hodnoty důležité pro správné fungování nemocnice, kdy spirituální spojení zaměstnanců nemocnice s pacienty tvoří nedílnou součást provozu zařízení tohoto druhu, a vyzdvihl fungování a rozvoj nemocnice v období posledního roku.

Proslovy generální vikář Kayonda zakončil krátkou modlitbou a úplnou tečkou za dnem nemocnice byl tradiční tanec dětí z naší Základní školy sv. Jana Nepomuckého. Představení žáků této školy bavila návštěvníky v průběhu celého dne, stejně tak jako vystoupení studentů Technického učiliště v Malongwe.

Velkým lákadlem pro místní obyvatele bylo bezplatné poskytování služeb na ambulantním oddělení. Dokazuje to šestkrát vyšší počet zájemců o vyšetření, než je běžný počet pacientů na tomto oddělení. Konkrétně ambulantní oddělení během Dne nemocnice přijalo 657 pacientů, z nichž 461 bylo vyšetřeno. Běžně to bývá okolo 100 pacientů denně. Kromě pacientů přijatých a ošetřených zdarma na ambulantním oddělení jsme také naočkovali 153 dětí.

Den nemocnice v Buikwe, kromě hojné účasti návštěvníků, přivolal také pozornost médií, a to jak privátní (NBS), tak i veřejnoprávní televize (UBC). Snad i televizní reportáže přispějí k propagaci nemocnice a jejích služeb, a tím pádem ke zlepšení přístupu ke kvalitní zdravotní péči pro místní obyvatele.


Prezentace služeb

Paralelně prezentacím a projevům probíhala představení nemocničních oddělení a jejich služeb, jak v areálu nemocnice tak v provizorně připraveném stanu, kdy návštěvníci měli možnost získat informace přímo od zaměstnanců nemocnice. K vidění byla prezentace pediatrického, porodního oddělení, HIV kliniky, laboratoře, operačního sálu, prevence malárie, vhodné výživy a krevní banky Nakasero, kde zájemci mohli darovat krev přímo na místě. Své aktivity prezentovalo i Technického učiliště v Malongwe, které v rámci svých ziskových aktivit podporuje provoz nemocnice.


*Pooperační oddělení má nově mužskou a ženskou část-obě po šesti lůžkách-mělo by poskytovat intenzivní pooperační péči, kterou zajistí šest sester a ošetřující lékař-operatér. Oddělení jsme zrekonstruovali, doplnili vybavení a personál proškolili v intenzivní péči, staniční bude zkušená sr. Laura.