Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Pražští symfonici vystoupí na benefičním koncertě pro Českou nemocnici v Ugandě

Pražští symfonici vystoupí na benefičním koncertě pro Českou nemocnici v Ugandě

27. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha se uskuteční tradičně 31. října ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. Symfonický orchestr hl. m. Prahy v čele s dirigentem Tomášem Braunerem provedou Beethovenovu Symfonii č. 5 Osudovou.

Pozvánka na 27. benefiční koncertKoncertem bude provázet P. Zbigniew Czendlik. V úvodu budou slavnostně uděleny Ceny Charity Česká republika osobnostem, které se významně zasloužily o rozvoj charitního díla. Poté vystoupí Dětský pěvecký sbor Rolnička, který letos slaví jubilejní 40. koncertní sezonu, a sopranistka Lucie Silkenová. Vrcholem hudebního programu bude Symfonie č. 5 Osudová Ludwiga van Beethovena v podání Symfonického orchestru hl. m. Prahy pod vedením Tomáše Braunera.

Benefiční koncert je součástí veřejné sbírky pro Českou nemocnici sv. Karla Lwangy v Ugandě. 100 % z ceny každé zakoupené vstupenky podpoří veřejnou sbírku.

Vstupenky můžete zakoupit od konce srpna na webu www.praha.charita.cz a v prodejní síti Ticketportal.

Koncert se koná pod záštitou a za účasti pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky OP.