Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Přestavba lékárny pomůže lepší kontrole využití léků

Přestavba lékárny pomůže lepší kontrole využití léků

Náklady na léky jsou vedle platů zaměstnanců jednou z největších položek rozpočtu nemocnice. Systém oběhu léků v nemocnici je proto neustále v centru naší pozornosti, abychom léky využívali co nejefektivněji. Lepší kontrole poslouží nedávná přestavba lékárny.

Původní lékárna, která sloužila k výdeji a evidenci léků od otevření nemocnice v roce 2007, je umístěna poblíž hlavního vchodu. Její výdejní okénko těsně sousedí se základním kamenem nemocnice položeným zástupci Arcidiecézní charity Praha a českého zastupitelského úřadu v Keni.

Původní lékárna bude nyní sloužit pacientům ambulancí. Pro lůžková oddělení byla vybudována samostatná lékárna se samostatnou elektronickou evidencí léků. S rekonstrukcí prostor pomohli studenti Odborného učiliště sv. Karla Lwangy v Mallongwe. Školu vybudovala stejně jako nemocnici Arcidiecézní charita Praha.