Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Případ podvýživy: Léčba ruku v ruce s osvětou

Případ podvýživy: Léčba ruku v ruce s osvětou

Česká nemocnice v Buikwe poskytuje místním obyvatelům nejen kvalitní ambulantní a hospitalizační léčbu, ale věnuje se také osvětě. Příkladem, kdy musí jít léčba ruku v ruce se vzděláním, je program pro těžce podvyživené děti i dospělé.

Každý měsíc přijímá nemocnice sedm až deset podvyživených dětí. Péče je věnována nejen těmto dětským pacientům, ale také jejich rodičům nebo opatrovníkům. Ti se v nemocnici učí, jak připravovat nutričně bohaté pokrmy a jaké základní živiny jejich děti potřebují.

Mezi pacienty byla před nedávnem sedmiletá Shanita Namani. Do nemocnice ji přivedl dědeček, který se o ni staral poté, co ji matka v pěti měsících věku opustila. Lékaři diagnostikovali těžkou podvýživu, která se projevovala mimo jiné otokem na celém těle (při podvýživě má organismus nedostatek bílkovin; bílkoviny udržují krevní tekutiny v cévách, při jejich nedostatku prosakuje krevní tekutina mimo cévy do mezibuněčného prostoru, např. do tělních dutin; nafouklá bříška podvyživených dětí jsou ve skutečnosti plná vody). Shanita měla zároveň malárii s vysokou horečkou.

Při váze 8,6 kilogramů mohla sedět i sama přijímat potravu. Zaostávala ve fyzickém růstu i duševním rozvoji. Nemohla mluvit, nezajímala se o okolí, měla zájem jen o jídlo. Kvůli špatné hygieně trpěla často průjmovými onemocněními a kožními infekcemi.

Okamžitě po stanovení diagnózy začala dívka dostávat výživu. Po 13 dnech bylo patrné výrazné zlepšení.

Děda spolu s tetou, která žila ve stejné domácnosti, dostali informace o příčinách špatného zdravotního stavu Shanity. Naučili se, jakou výživu mají dívce každodenně podávat, jak pokrmy připravovat. Sestra Laura Surmanová dodává: “Dědečka a tetu malé Shanity jsme se snažili motivovat, aby změnili svůj přístup k výchově. Dítě potřebuje lásku a péči. Bohužel dětí, které trpí podvýživou, malárií, zápalem plic či chudokrevností, a jejichž zdravotní stav úzce souvisí se sociální situací v rodině, máme v nemocnici mnoho. S rodinou Shanity jsme i nadále v kontaktu. Dívka k nám dochází na kontroly a očkování.”