Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Rozvojové země může pandemie tvrdě zasáhnout

Rozvojové země může pandemie tvrdě zasáhnout

V rozvojových zemích se koronavirus začal oproti Evropě šířit se zpožděním. Nižší úroveň zdravotnictví a celkový nedostatek lékařů a vybavení však představuje nebezpečí, že o pacienty s vážnějším průběhem nemoci nebude postaráno. Arcidiecézní charita Praha sleduje situaci zejména v zemích, kde čeští dárci podporují vzdělávání chudých dětí v programu Adopce na dálku®.

V Indii, Ugandě i Zambii již zaznamenali první nakažení koronavirem. Stejně jako po celém světě přijaly vlády těchto zemí přísná opatření včetně zavření škol a zrušení veřejných akcí.

Ve společnosti panuje obrovský strach z budoucího vývoje. „Když lidé vidí, že koronavirus zabíjí v Itálii a dalších rozvinutých zemích s dobrým zdravotnictvím, jsou o to víc zděšni a bojí se o svůj život,” říká Grace Mboizi, vedoucí charitní ugandské mise.

Panika vede ke skupování potravin a léků. „Jejich cena se zvýšila, některé léky jsou nyní vyprodané nebo tři krát dražší než obvykle,” říká Grace Mboizi. Lidé se obávají hladu a zvýšené kriminality v důsledku nedostatku potravin.

Připravujeme se na vypuknutí pandemie

„V tuto chvíli jsou naše projekty kromě České nemocnice v Buikwe uzavřeny,” popisuje situaci v ugandské misi Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha. „Již minulý týden jsme zahájili opatření, abychom mohli účinně pomoci v případě vypuknutí pandemie. Řešíme nákup respirátorů, roušek, plicních ventilátorů pro naši ugandskou nemocnici. Instruujeme naše místní zaměstnance, jak šít roušky. Zajišťujeme šicí stroje. Sklady jsme naplnili trvanlivými potravinami. Snažíme se býti být radou nápomocni našim kolegům, s kterými spolupracujeme už více než 20 let. Chceme, aby byli připraveni na případnou pandemii a byli oporou pro ty, kteří budou pomoc nejvíce potřebovat. Jsme také ve spojení s indickými partnery a rádi bychom pomohli.”

V případě plného vypuknutí pandemie je zřejmé, že zdravotní systém v Ugandě, Indii nebo v Zambii je schopen pokrýt požadavky na péči jen minimálně.

Charita podpoří „adoptované“ děti

Plánujeme podpořit i „adoptované“ děti, jejichž dárce nebude schopen z důvodu dočasného výpadku příjmů v podpoře pokračovat. „Jak bude vypadat situace v Africe a Indii, si nyní nedovedeme vůbec představit a možná, že se naše projekty z důvodu pandemie v budoucnu promění. Nová situace nabízí i příležitost, abychom jako lidé prokázali solidaritu s těmi, kteří trpí, a abychom jim poskytli naši pomoc,“ vyzývá Jaroslav Němec.


Pokud se rozhodnete přispět na projekty Arcidiecézní charity Praha, které jsou určeny na pomoc trpícím v souvislosti s pandemií covid-19, můžete tak učinit darem
na bankovní účet. Děkujeme!

bankovní účet: 749011/5500

var. symbol 1919 (Uganda, Indie, Zambie, Bělorusko)

var. symbol 1920 (ČR) – možné přispět i on-line