Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Šest úspěšných operací porodnické píštěle

Šest úspěšných operací porodnické píštěle

V České nemocnici sv. Karla Lwangy probíhá v těchto dnech praktický chirurgický trénink. Lékaři se zdokonalují v operaci porodnické píštěle. Dnes provedli úspěšně šest operací. Na zítra je naplánováno dalších sedm.

Vzdělávání lékařů probíhá za přítomnosti zkušeného lékaře z fakultní nemocnice v keňské Nairobi. Lékař původem z Austrálie provádí supervizi při operacích, které vedou lékaři České nemocnice v Buikwe. Praktický chirurgický trénink proběhl poprvé v dubnu tohoto roku, kdy se lékaři s operací porodnické píštěle seznámili poprvé. Druhý trénink je zaměřen na komplikované případy a vedle močové píštěle také na rektální píštěl, jejíž operace je náročnější.