Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Spavá nemoc – vymýcena?

Spavá nemoc – vymýcena?

Nejvíce lidí vystavených kousnutí infikovanými přenašeči spavé nemoci, mouchami tse-tse, se nachází právě tam, kde mj. působí i naše nemocnice - mezi venkovskou populací, která je existenčně závislá na zemědělství nebo rybaření.

Díky snahám ugandských státních úřadů, které v krajině pravidelně zavěšují modro-černé feromonové lapače, jsme se v Nemocnici sv. Karla Lwangy nesetkali se spavou nemocí již od roku 2008, kdy jsme po vysokých číslech pacientů předešlých let zaznamenali pouhých 5 případů.

Přesto je třeba být v neutuchající bdělosti: spavá nemoc zůstává spící hrozbou, protože na ni neexistuje očkovací látka a farmaceutickým firmám se její výzkum nevyplatí. Ústup od přísných preventivních opatření by mohl zapříčinit opětovné šíření nemoci.

Původcem choroby je jednobuněčný parazit Trypanosoma brucei rhodesiense. Ve vysokém stádiu onemocnění je pro postiženého typická naprostá lhostejnost a letargie, která dala spavé nemoci jméno.

Velká epidemie spavé nemoci postihla Ugandu mezi let 1896 a 1906, poslední vlna proběhla v 70. letech 20. století. Od té doby se nemoc podařilo téměř vymýtit a v celé Ugandě je každoročně zaznamenáváno pouhých 100-500 případů spavé nemoci.