Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Spoluprací nemocnic ke zlepšení veřejného zdraví

Spoluprací nemocnic ke zlepšení veřejného zdraví

V duchu myšlenky, že skupina dosáhne více než jednotlivec (v tomto případě zdravotnické zařízení), se konalo historicky první setkání představitelů nemocnic v kraji Buikwe a Mukono.

V pátek 20. ledna měla nemocnice v Buikwe čest hostit na 20 představitelů čítající vedoucí lékaře, nemocniční administrátory, vrchní sestry a finanční manažery všeobecných nemocnic v Nyenze, Nagalame, Nkokonjeru, Buikwe a Kawolu. Hlavním záměrem setkání bylo zlepšit spolupráci mezi jednotlivými zařízeními se zaměřením na efektivní překlady pacientů, využívání společných zdrojů (diagnostického a terapeutického vybavení) a společného vzdělávání vedení nemocnic a vyššího zdravotnického personálu.

„Rádi bychom tímto setkáním přispěli k lepší koordinaci mezi nemocnicemi a jedním hlasem promluvili i směrem k ugandským státním autoritám k prosazení systémových opatření v rámci zajištění kvalitní zdravotnické péče oblasti,“ řekl Dr. Zziwa, předseda správní rady nemocnice v Buikwe, v úvodu setkání.

Výsledky setkání byly nanejvýš uspokojující. Ve velmi přátelském duchu se podařilo vytvořit analýzu potřeb a priorit systému všeobecných nemocnic v daných krajích a dohodly se i faktické kroky, které je nutné udělat k jeho posílení. Mezi významné aktivity patří také otevřený dopis ministerstvu zdravotnictví ohledně vytváření zdravotnických plánu a zvýšení participace jednotlivých zdravotnických zařízení na jeho přípravě, dále sestavení společného vzdělávacího plánu nemocnic a zajištění vzájemného informování nemocnice ohledně sdílených zdrojích a další.

„Pevně doufáme, že tímto počinem začínáme tradici každoročních setkání a vytváříme tak fórum pro dialog a spolupráci mezi zdravotnickými zařízeními oblasti, tak aby se naše práce zefektivnila a umožnila snazší přístup ke zdravotnické péči našim potenciálním pacientům,“ řekla na závěr setkání Karolína Pličková, ředitelka nemocnice.