Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Stavební úpravy v nemocnici

Stavební úpravy v nemocnici

Nemocnice vstoupila do nového roku 2011 potřebnými stavebními úpravami lůžkových oddělení a otevřením nové kantýny.

V lednu jsme stávající lůžkové oddělení pro dospělé konečně přepažili na mužskou a ženskou část; opravili postele a matrace a navíc bylo oddělení vymalováno. Karolína Pličková, vedoucí mise v Ugandě, hodnotí úpravy: „Personál i pacienti jsou nadšení a vypadá to nad očekávání pěkně.“

V současné době se dokončují také práce na dětském oddělení, kde se opravuje podlaha a dětské postýlky, které budou doplněny o nové matrace. „Co se týče finanční stránky, jsou úpravy hrazeny z hospodářských plusů minulého měsíce a grantu, který jsme dostali na konci minulého roku,“doplňuje Karolína.

Své čtyřleté výročí existence oslavila nemocnice otevřením nové kantýny v areálu nemocnice. Zařízení se zaměří na prodej jídla a základních hygienických potřeb pro pacienty i zaměstnance. Mezi speciality a specifika bude patřit i prodej čerstvého chleba, který pro pacienty pečou v rámci dalšího projektu Charity Praha žáci Technické učiliště v Malongwe.