Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Strategické plánování

Strategické plánování

Zástupci organizací, které spolupracují na řízení a chodu nemocnice sv. Karla Lwangy společně na přelomu roku 2010 a 2011 jednali o minulosti a budoucnosti nemocnice.

Výstupem několika hodnotících a plánovacích setkání se stal strategický plán rozvoje nemocnice na léta 2011 – 2015.

Plánované aktivity se soustředí na stabilizaci a dlouhodobou udržitelnost služeb poskytovaných nemocnicí a na její další rozkvět. Ten bude spočívat v aktivitách zaměřených na udržitelný rozvoj infrastruktury, završení základního dovybavení jednotlivých oddělení a nezbytné osvětové činnosti. Na základě potřeb oblasti a státního rozvojového zdravotnického plánu byla jako prioritní zvolena oblast mateřského zdraví, zejména péče o matku a dítě. Rozvojový plán nemocnice je výsledkem spolupráce představitelů distriktu Buikwe, diecéze Lugazi, výkonné rady nemocnice, vedení nemocnice a vedení sesterských zdravotnických zařízení spádové oblasti nemocnice v Buikwe.