Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Studenti darují krev

Studenti darují krev

Do prostranství před školou přijíždí bílé auto Červeného kříže s nápisem „Donate blood, safe life“ („Daruj krev, zachráníš život“). Za chvíli již kolem pracoviště sedí množství studentů s učiteli a poslouchají krátký výklad instruktora o potřebě darování krve a následném postupu.

Během několika minut se pod velkým mangovníkem rozprostře improvizované pracoviště pro odběr krve. Čtyři lehátka, několik beden s potřebnými pomůckami a nezbytná přepravka s limonádami pro každého dárce. Červený kříž  objíždí pravidelně i hůře dostupné oblasti a vesnice, aby každý zájemce mohl dobrovolně darovat svou krev. Nyní se dostalo na technické učiliště Sv. Lwangy v Malongwe, které od roku 2009 spravuje Arcidiecézní Charita Praha.

Zájem je velký. Darování je dobrovolné a nikdo není nucen ho podstoupit. Přesto většina studentů za chvíli znaveně odpočívá a  vychutnává si zaslouženou limonádu. Poslední studenti se střídají na lůžkách, výuka už dnes nebude. Možná to byl pro studenty hlavní důvod proč krev darovat, ale možná tím někomu zachrání život.